Työtehoseura kouluttaa siellä, missä asiakas on!

Vaikka Työtehoseura on pääasiassa eteläsuomalainen koulutusorganisaatio, koulutus onnistuu vaikka Rovaniemellä asiakkaan niin halutessa. Näin on toimittu mm. varastoalan oppisopimuskoulutuksissa, jossa rovaniemeläinen BRP Finland Oy ja Kittilän ja Sodankylän kaivokset halusivat kouluttaa työntekijöitään oppisopimuksella varastoalan ammattilaisiksi. Koulutus järjestettiin Rovaniemen oppisopimustoimiston kanssa yhteistyössä Rovaniemellä.

Työtehoseuran ja Rovaniemen oppisopimustoimiston yhteistyö lähti siitä, että Työtehoseura tarjosi alueelle varastoalan koulutusta, jota alueen oppilaitoksilla ei ole valikoimissaan koko Lapin läänin alueella. Koulutukseen taas oli tarvetta alueen yrityksillä.

BRP kelkkatehdas Rovaniemellä kuuluu kansainväliseen BRP (Bombardier Recreational Products) konserniin, joka on maailman johtava motorisoitujen vapaa-ajan laitteiden kehittäjä, suunnittelija, valmistaja ja jakelija. Tähän konserniin kuuluu myös BRP Finland Oy, jonka pääkonttori on Rovaniemellä ja jolla on 360 henkilöä töissä.

BRP Finland Oy:n varastossa on 30 työntekijää, joista noin puolella on varastoalan joko perus- tai ammattitutkinto tai molemmat suoritettuna. Varaston työnjohtaja Sari Mäntyranta kertoo, että BRP kannustaa työntekijöitä kouluttautumaan, mutta koulutus on aina koulutettavalle vapaaehtoista. Tämä on yksi syy, miksi opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja halukkaita oppimaan uutta. Opiskelijat ovat myös huomanneet, että koulutuksesta on hyötyä omassa työssä, joten motivaatio etsiä uusia, tehokkaita toimintatapoja on kova.

Työnjohtaja Sari Mäntyrannan mukaan koulutus tekee työntekijöistä moniosaajia, sillä koulutuksessa käydään läpi varastoalan kaikki osiot, joita työntekijä ei ehkä ole työssään aikaisemmin oppinut. Sari kertoo, että työn teettäminen on tämän jälkeen helppoa, kun koulutetut alan ammattilaiset osaavat työnsä.

Koulutus myös avartaa työntekijöiden näkemystä ja heiltä tuleekin paljon kehitysideoita. Koulutuksen aikana käydään tutustumassa muihin varastoihin ja sitä kauttakin tulee myös uusia sovellettavia ideoita tai jopa huomataan asioita, joita omassa työyhteisössä tehdäänkin fiksummin kuin jossain vierailukohteessa.