Rekrykoulutuksella osaajia Lassila & Tikanojalle

Lassila&Tikanoja

Lassila & Tikanoja on yksi kiinteistöjen ja viheralueiden ylläpidon ja kunnostamisen suurimpia työllistäjiä Suomessa. Työelämä on koko ajan muutospaineiden alla ja tämäkin työ muuttuu yhä erikoistuneemmaksi ja asiakkaiden palvelusisällöt monimuotoisemmiksi. Tämä pitää huomioida myös koulutuksessa.

Syksyllä 2017 käynnistyi Lassila&Tikanojan ja TTS Työtehoseuran kanssa tiivis yhteydenpito, miten koulutus voisi entistä paremmin vastata työelämän tarpeisiin. Huomion kohteena oli erityisesti työn kausiluonteisuus, sillä eri työntekijöiden pitäminen samalla alueella kesällä ja talvella ei ole kovin tehokasta. Näin rakennettiin rekrykoulutus, joka tähtäsi osaaviin ja asiakaspalveluhenkisiin henkilöihin, jotka hoitavat tarvittavien kohteiden ulkoalueiden hoidot ympärivuotisesti eli käytännössä yhdistettiin viheralueiden huollon ja kiinteistöalueiden ylläpidon koulutukset.


”Yritys on asiakkaamme ja opiskelijoiden tuleva työnantaja, joten luonnollisesti yritys on tiiviisti mukana myös koulutuksen suunnittelussa ja opiskelijan valinnassa”, toteaa vastuukouluttaja Mia Tapio. Lassila & Tikanojan yksikön päällikkö Satu Sokkinen kertoo koulutukseen valituille opiskelijoille, että työ ei ole vaikeaa, se on opittavissa ja on jopa hauskaa ja parhaiten pärjää, kun asenne on kohdallaan ja asiakkaamme tarpeineen on toiminnan keskiössä.