Jalobus Oy:lle bussinkuljettajia

Jalobus Oy on aloittanut yhteistyön TTS Työtehoseuran kanssa saadakseen riittävästi ammattitaitoista kuljettajahenkilökuntaa. Yhtiö on laatinut yhteistyössä TTS:n kanssa koulutuksen opetus- ja toteuttamissuunnitelman, joka on sisällöltään räätälöity sekä Jalobus yrityksen että yrityksen henkilöstön tarpeiden mukaan. Yhtiö osallistuu koulutuksen rahoittamiseen yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Alkavan rekrykoulutuksen tavoitteena on saada uusia ammattilaisia linja-auton kuljettajaksi. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet palkataan suoraan yritykseen. Samoin yritys antaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa tarvittaessa tutkintonsa loppuun.

Niin sanotun työelämäyhteistyön tarkoituksena on, että koulutus pystytään räätälöimään työnantajan tarpeisiin ja toisaalta, että koulutus uudistuu alan uudistumisen mukaisesti. Tässä kyseisessä Jalobus Oy rekrykoulutuksesaa halutaan eristyisesti panostaa asiakaspalveluun ja sisäisen yrittäjyyden merkitykseen. Kouluttaja valitsee henkilöt koulutukseen yhteistyössä yrityksen kanssa, mutta yritys tekee lopullisen päätöksen koulutukseen valittavista henkilöistä. Pääsyvaatimuksena opiskelijoille on vähintään 23 vuoden ikä ja B-luokan ajokortti.

Kun riittävä ammatillinen perusosaaminen on saavutettu, opiskelijan työssäoppiminen alkaa. Työssäoppimisen alussa tavoitteena on syventää teoriassa opittuja tietoja ja taitoja sekä lisätä teoreettista tietämystä työpaikalla esiin nousseista asioista. Tämän jälkeen tavoitteena on saavuttaa itsenäisen työskentelyn taso työssäoppimispaikan edellyttämiin tehtäviin. Työssäoppimista tuetaan kolmen viikon välein järjestettävällä lähiopiskelupäivällä. Jokaisen vaiheen jälkeen opiskelijan osaamisen kehittyminen varmistetaan sopivilla testeillä/kokeilla.

Kouluttaja on työssäoppimisjaksojen aikana aktiivisessa yhteydessä sekä yritykseen että opiskelijaan. Näin varmistetaan työssäoppimisen kautta tapahtuvan koulutuksen toteuttamismahdollisuus ja samalla tarkennetaan työssäoppimisen toteutusta.