Sujuva työ on kaikkien yhteinen tavoite

Meillä TTS:lla työntutkimus ei ole vain ajanmittausta, vaan kokonaisvaltaista työolojen, työtapojen ja prosessien kehittämistä työntekijän työhyvinvoinnin ja työpaikan tuottavuuden parhaaksi. Tehokkaasta ja kilpailukykyisestä toiminnasta hyötyvät kaikki – sekä yritys että työntekijät. Kannattavuus, turvallisuus ja työergonomia paranevat, syntyy edellytys maksaa kannustavia palkkiota ja työhyvinvointi lisääntyy.

Työntutkimuksen avulla pystytään nopeasti pureutumaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin olennaisiin haasteisiin toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Niillä luodaan järjestelmällisyyttä, osallistavuutta ja jatkuvuutta työpaikan omalle kehittämistyölle.

Työntutkimus auttaa tekemään asioita fiksummin

Tutkimusten mukaan noin 25 % työajasta kuluu suunnittelemattomiin häiriöihin ja sähläämiseen. Työntutkimus on systemaattinen kehittämismenetelmä, jonka avulla työtehtävien ja -prosessien laatua, tehokkuutta ja kuormittavuutta voidaan tarkastella ja analysoida kehitystoiminnassa. Työntutkimus käytetään yleisesti esimerkiksi teollisuustyön, palvelutyön, toimistotyön ja asiantuntijatyön kehittämiseen, mutta se sopii erinomaisesti minkä tahansa työn ja toiminnan kehittämiseen toimialasta riippumatta. Työntutkimuksella saadaan selvitys siitä mitä työ sisältää, miten sitä tehdään ja miksi. Se myös jäsentää ja selkeyttää työhön ja sen tuotoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Työntutkimuksella löytyy muun muassa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten vähennän häiriöitä ja sähläämistä työssä? 
  • Miten vähennän aikahukkaa? 
  • Miten lisään jalostavan työn osuutta päivästä?
  • Miten parannan työmenetelmien tehokkuutta?
  • Miten parannan työtapojen ergonomiaa ja turvallisuutta?
  • Miten parannan tuotelaatua?
  • Miten poistan asennusvirheet?
  • Mitkä ovat tärkeimmät kehittämiskohteet? 

Työntutkimus jakautuu kahteen osioon: menetelmän tutkimiseen ja ajan tutkimiseen. Ajan suhteen voidaan tutkia ajankäyttöä ja työhön tarvittavaa aikaa, jolloin kyse on työnmittauksesta.

Työntutkimuksen tavoitteena on työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen

Työntutkimuksen tavoitteena on kehittää työmenetelmiä taloudellisemmiksi, tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Näin mahdollistetaan hyvien kehittyneiden työmenetelmien vakiinnuttaminen yrityksessä. Myös henkilöstön perehdyttäminen, työn opastaminen ja työhön tarvittavan ajan määrittäminen helpottuu. Työntutkimus on jatkuvan parantamisen ja fiksumman tekemisen tehokas ja selkeä työväline.


Osallistava työntutkimus

Kokonaisvaltainen osallistava työntutkimus yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi ja monisyisten ongelmien ratkaisemiseksi.


Osallistava työntutkimus TTS Työtehoseura