Kuljetusyrittäjän johtamisvalmennus


Kuljetus- ja logistiikkayritysten talouden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden hallinta ovat mikro- ja pk-yritysten keskeisiä toimintoja, jotka vaikuttavat yrityksen menestymiseen ja sen kannattavuuteen. Kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaympäristö, alan erityispiirteet sekä yritystoimintaa ohjaavat lait ja säädökset muuttuvat koko ajan. Tämä edellyttää, että yritystä tulee johtaa entistä laadukkaammin, systemaattisemmin ja tehokkaammin.     

Nyt tarjoamme mahdollisuuden kehittää omaan johtamisosaamista kuljetusalalle räätälöidyssä johtamis-valmennuksessa. Tule verkostoitumaan Pohjois-Suomen kuljetusyrittäjien kanssa!

Kenelle

Valmennusohjelma on suunnattu kuljetusliikkeiden omistajayrittäjille, osakkaille ja palkatuille johtajille. Lisäksi valmennus sopii erittäin hyvin sukupolvenvaihdoksiin tai tilanteisiin, jossa osallistuja on ottamassa vahvempaa roolia yrityksen toiminnan johtamisessa.   

Valmennusohjelman toteutus ja kesto

Valmennuksen aloitus on 16.- 17.5.2019 ja koulutuksen kesto on noin 12 kk. Lähipäiviä ohjelmassa on yh-teensä 10 kpl. Valmennuksen sisällöissä keskitytään kuljetusliikkeen johtamiseen, talouden ja toiminnan kehittämiseen sekä johtajuuden vahvistamiseen. Pääpaino on yrityksen johtamisessa ja taloudellisen ajattelun kehittämisessä. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikois-ammattitutkinto.

Koulutuspaikka

Koulutuspaikkana on Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n toimitilat Oulussa.

Valmennuskokonaisuuden sisältö

Lähijaksojen ja valmennuksen sisällöt muodostuvat seuraavista osa-alueista:

1 Lähijakso (2 pv)

Kuljetusalan nykytila ja alan kehitysnäkymät
Kannattava liiketoiminta ja kustannuslaskenta
Sukupolven- tai omistajanvaihdokset

 •    Alan toimialakatsaus ja liiketoimintamahdollisuudet
 •    Kustannuslaskenta ja kuljetustalous
 •    Kannattavan liiketoiminnan elementit
 •    ASKI:n hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa
 •    Sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteet

2 Lähijakso (2 pv)

Henkilökohtainen kehittyminen yrittäjänä ja johtajana
Yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen

 •    DiSC® -työyhteisöprofiili johtamisen tukena
 •    Minkälainen olen yrittäjänä ja esimiehenä – omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet
 •    Yrityksen kokonaisvaltainen johtaminen ja pidemmän aikajänteen suunnittelu
 •    Henkilöstöjohtamisen haasteet
 •    Sukupolven- tai omistajanvaihdos: milloin siirtyy omistajuus, milloin johtajuus

3 Lähijakso (2 pv)

Talouden analysointi ja seuranta

 •    Kuljetusliiketoiminnan analysointi talouden näkökulmasta
 •    Kuljetusliikkeen talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta
 •    Tilinpäätöksen tulkinta
 •    Tunnuslukujen laskenta
 •    Verosuunnittelu
 •    Talous ja varallisuus sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa
 •    Omistajastrategia

4 Lähijakso (2 pv)

Juridiikka tutuksi

 •    Työsuhdeasiat yrittäjän näkökulmasta
 •    Työehtosopimukset
 •    Palkkauskysymykset
 •    Ajo- ja lepoaika-asetus
 •    Kuljetusyrityksen riskien hallinta
 •    Riskien hallinta sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa
 •    Kuljetusyrityksen sopimukset ja vakuutukset
 •    Sopimukset ja muut sitoumukset sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa

5 Lähijakso (2 pv)

Tuottavuuden johtaminen kuljetusyrityksessä


 •    Mistä tuottavuus syntyy mikro- ja pk-yrityksissä
 •    Tuottavuuden kehittämisen mahdollisuuksien tunnistaminen omassa yrityksessä
 •    Miten tuottavuutta voidaan yksinkertaisin keinoin parantaa
 •    Kuinka tehokasta tuottava aika yrityksessä on
 •    Millä tavoin keskitytään arvoa lisäävään työhön
 •    Yritys- ja työnjohdon keinot tehokkaaseen ajankäytön suuntaamiseen
 •    Tuottavan työympäristön osa-alueet
 •    Yritys- ja työnjohdon keinot työympäristön kehittämiseksi
 •    Onnistuneet case-esimerkit

Hyödyt osallistujalle ja yritykselle

Valmennuksen sisällöt ja tehtävät liitetään kuljetusyrityksen toimintaan ja päivittäisiin työtehtäviin, jolloin valmennuksesta saadut tiedot ja työkalut saadaan siirrettyä suoraan yrityksen käyttöön. Osallistuja täsmentää yrityksensä strategian ja pidemmän aikavälin suunnitelman, laatii johtamisen kehittymissuunnitelman sekä tuottaa talouden, prosessien sekä tuottavuuden johtamiseen analyyseja ja laskelmia. Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään sähköistä ASKI-palvelua, joka on suunniteltu kuljetusyritysten tarpeisiin.

Valmennuksen rahoitus

Kuljetusyrittäjän johtamisvalmennus toteutetaan valtionosuustuettuna henkilöstökoulutuksena, jossa osallistujan omarahoitusosuus on 1.495 euroa (alv 0 %). Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Valtionosuustuettu koulutus edellyttää tutkinnon suorittamista. Koulutukseen voi osallistua myös suorittamatta tutkintoa, jolloin koulutuksen hinta on 2.990 euroa (+ alv. 24 %). Valmennuspäivien aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas ja mahdolliset matka- ja majoituskulut ovat omakustanteisia.

Rahoitusmuodon valintaan vaikuttaa osallistujan tilanne, aiempi työkokemus ja koulutustausta. Eri rahoi-tusmuodoista voi kysyä Työtehoseuran yhteyshenkilöltä. Yhteystiedot löytyvät esitteen alareunasta.