TTS kehittää työn tuottavuutta

Olemme tehneet tutkimusta ja kehittäneet suomalaista työtä yli 90 vuoden ajan ydinalueillamme, joita ovat tuottavuus, bio- ja kiertotalous sekä asuminen. Tuottavuutta kehitetään tekemällä työstä sujuvampaa, parantamalla johtamista ja työn suorittamisen edellytyksiä, unohtamatta kustannusten hallintaa. Työntutkimukset ovat työn kehittämisen kivijalka ja käyttämämme menetelmät soveltuvat kaikille toimialoille tehdastyöstä toimistotyöhön. Työntutkimuksen laajuus määräytyy aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.


Tuottavuuden kehittämisen tekee merkitykselliseksi se, että yritys pystyy itse vaikuttamaan tuottavuustekijöihin samaan aikaan, kun markkinat määrittävät syntyvien kustannusten ja myytävän tuotteen hintatasoa. Tuottavuuden kehittäminen onkin usein yritykselle elintärkeää.

tuottavuuden kehä TTS Työtehoseura

Työntutkimus tuottavuuden taustalla

Vuosien tutkimuskokemuksella olemme kehittäneet tuotteita, joilla autamme yrityksiä havainnoimaan toimintansa tärkeimpiä kehityskohteita. Työntutkimuksessa tarkastellaan työprosesseja kolmesta eri näkökulmasta: taloudellisesta, teknologisesta ja henkilöstön näkökulmasta. Toteutamme ns. osallistavaa työntutkimusta, jossa työprosessien kehittäminen, työhyvinvointi ja ergonomia kulkevat käsi kädessä.