MuutosKoulutus yrityksen muutostilanteisiin

Kun tilanteet muuttuvat yrityksessä ja työt loppuvat, päädytään käytännössä työntekijöiden irtisanomisiin. Työntekijän osaaminen saattaa kaivata päivitystä tai ehkä koko ala on kokenut murroksen ja on hankittava aivan uutta osaamista. MuutosKoulutus  on suunniteltu tällaisiin tilanteisiin. 

MuutosKoulutus on Työ - ja elinkeinohallinnon osittain rahottamaa koulutusta, jonka tarkoitus on auttaa irtisanottuja henkilöitä sijoittumaan uudestaan työelämään.  Koulutus suunnitellaan tarpeiden mukaiseksi yhdessä Työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. MuutosKoulutuksella on tarkoitus kouluttaa työntekijöitä  juuri niille aloille joissa on työvoiman tarvetta.