Turvallisuus ei ole rahareikä

4.12.2019 13.20

Turvallisuuteen liittyvät asenteet, käsitykset ja käytännöt luovat perustan ihmisten toimintatavoille eri työtilanteissa. Ihmisten toimintatavat puolestaan muodostavat työyhteisön turvallisuuskulttuurin. Hyvä turvallisuuskulttuuri on tuottava investointi eikä kuluerä. Maatalousalan turvallisuuskulttuuria kehitetään parhaillaan kansainvälisessä hankkeessa.

Turvallisuuskulttuuri TTS Työtehoseura Kuva Janne Karttunen
Teksti: Janne Karttunen,  TTS Työtehoseura

Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät asenteet, käsitykset ja käytännöt luovat perustan ihmisten toimintatavoille eri työtilanteissa. Ihmisten toimintatavat puolestaan muodostavat työyhteisön turvallisuuskulttuurin. Turvallisuuskulttuuri elää ja muuttuu ajan myötä. Se ohjaa päätöksentekoa päivittäisissä työtilanteissa ja pitkän aikavälin kehitykseen johtavissa ratkaisuissa.

Lukuisat organisaatiot, kuten rakennus-, energia- ja lentoyhtiöt sekä sairaalat, ovat luoneet itselleen hyvän turvallisuuskulttuurin, jossa turvallisuudesta välitetään aidosti ja sen edistäminen koetaan tuottavana investointina eikä kulueränä. Näissä organisaatioissa turvallisuuteen liittyvien seikkojen huomioon ottaminen on kiinteä osa päivittäistä työtä. Näin on saatu aikaan merkittäviä tuloksia muun muassa työtapaturmien, työperäisten sai-

rauksien ja materiaalivahinkojen torjunnassa.

Maatalousalan turvallisuuskulttuuria kehitetään

Maatalous on työperäisten terveysongelmien esiintyvyyden suhteen yksi riskialtteimmista toimialoista Euroopassa. Tämä koskee maatalousyrittäjiä, -lomittajia ja -työntekijöitä. Maiden välillä on kuitenkin suuria eroja monessa eri suhteessa. Parhaimmista koti- ja ulkomaisista käytännöistä kannattaa ottaa oppia, mutta sitä ennen ne on selvitettävä ja niistä on tiedotettava. Hyvä turvallisuuskulttuuri on kestävän maataloustuotannon edellytys.

TTS Työtehoseura on mukana 31 maata kattavassa eurooppalaisessa tutkijaverkostossa, jossa kehitetään maatalousalan turvallisuuskulttuuria, turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa. SacuRima-hankkeen (Safety Culture and Risk Management in Agriculture) puitteissa tapahtuvaa tutkijaverkoston yhteistyötä rahoittaa COST (European Cooperation in Science & Technology). Hanke alkoi keväällä 2017 ja päättyy keväällä 2021, ja sitä hallinnoi Luonnonvarakeskus Luke.

Palaa otsikoihin