Automaatiotekniikka on hyvä renki

Automaatiotekniset laitteet ja järjestelmät ovat yleisiä erityisesti suuremmilla maatiloilla maassamme. Järkevästi käytettynä automaatiotekniikan avulla voidaan kehittää maataloustuotannon kilpailukykyä, työolosuhteita ja työn tuottavuutta. Automaatiotekniikan käytön nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä selvitetään parhaillaan asiantuntijakyselyllä.

Automaatiotekniikka Kuva Janne Karttunen TTS Työtehoseura


Teksti: Janne Karttunen TTS Työtehoseura

Automaatio tarkoittaa lähes tai täysin itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää. Automaatiotekniikkaa käytetään maataloudessa muun muassa ajoautomatiikkaan ja paikkakohtaiseen peltoviljelyyn sekä tuotantoeläinten hoitoon ja seurantaan tarkoitetuissa laitteissa ja järjestelmissä ohjelmistoineen ja käyttöliittymineen. Automaatiotekniikkaa käytetään myös tuotantoprosessien, tuotantorakennuksien ja tuotevarastojen olosuhteiden mittaamisessa ja säätämisessä.
Maamme puutarhatuotannossa haetaan parhaillaan kokemuksia pitkälle automatisoiduista led-, vertikaali- ja kaupunkiviljelytekniikoista. Koneellinen puunkorjuumme perustuu vahvasti metsäkoneissa, koneenohjaus- ja työnhallintajärjestelmissä sekä simulaattoreissa hyödynnettävään automaatiotekniikkaan. Maataloustuotannossamme on yleistä ajoautomatiikan hyödyntäminen peltokasvituotannossa ja lypsyrobottien käyttö maidontuotannossa.   
Maataloustuotannon automaatiotekniikkaa selvitetään
Viljelijäkyselyiden mukaan erilaisten automaatioteknisten järjestelmien käyttö ja niihin kohdistuva kiinnostus on selvästi yleisempää peltoalaltaan keskikokoista suuremmilla tiloilla kuin korkeintaan keskikokoisilla tiloilla. Työajan säästö ja työn keveneminen ovat yleisimmät koetut hyödyt ja heikko toimintavarmuus ja korkeat kustannukset ovat yleisimmät haitat automaatiotekniikassa.
TTS Työtehoseura selvittää parhaillaan maataloustuotannossa käytettävän automaatiotekniikan nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Tietoa kerätään alan kirjallisuudesta, asiantuntijoilta, maatalousyrittäjiltä, konenäyttelyistä ja seminaareista. Automaatiotekniikan tulevaisuudennäkymät maataloustuotannossa (AutoFuture) -hankkeen rahoittaa Maatalouskoneiden Tutkimussäätiö. Hankkeen sähköinen loppuraportti ilmestyy alkuvuodesta 2019.

Palaa otsikoihin