Kierrätyskaappi kannustaa kierrättämään

2.10.2018 10.31

Työtehoseuran Ekologinen keittiö -hankkeessa suunniteltiin uudenlainen kierrätyskaappi kannustamaan lajitteluun ja kierrätykseen. Kaapin koko on 600x600x2100mm ja se voidaan integroida osaksi keittiötä tai tarvittaessa sijoittaa muualle asuntoon. Runko ja laatikot ovat koivuvaneria ja ovet koivuviilulla päällystettyä rimalevyä. Pinta on kuultovahattu.

kierrätyskaappi TTS
Työtehoseuran Ekologinen keittiö -hankkeessa suunniteltiin uudenlainen kierrätyskaappi kannustamaan lajitteluun ja kierrätykseen. Kaapin koko on 600x600x2100mm ja se voidaan integroida osaksi keittiötä tai tarvittaessa sijoittaa muualle asuntoon. Runko ja laatikot ovat koivuvaneria ja ovet koivuviilulla päällystettyä rimalevyä. Pinta on kuultovahattu.

Suomen jätelaki velvoittaa edistämään jätteiden hyödyntämistä ensisijaisesti raaka-aineena ja toissijaisesti energiana, mikäli se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Normien taustalla on huoli kaatopaikkatilan rajallisuudesta, jätteiden ympäristövaikutuksista sekä raaka-aineiden riittävyydestä. Jätteitä, jotka voidaan hyödyntää käytön jälkeen, kutsutaan hyötyjätteiksi.
Kierrättämisen avulla pidennetään jo kerran luonnosta tai alkutuotannosta otetun materiaalin käyttöikää. Kierrätys tarkoittaa materiaalin tai esineen käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. Usein kierrätyksellä tarkoitetaan jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Kierrätys vähentää yleensä raaka-aineiden ja energian kulutusta, minkä vuoksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu. Suomalainen tuottaa yhdyskuntajätettä noin 480 kiloa vuodessa ja tästä vain kolmasosa päätyy kierrätykseen, mikä on Euroopan mittakaavassa huolestuttavan vähän.

Lajittelemalla jätteet jo syntypaikallaan voidaan säästää ympäristöä huomattavasti. Esimerkiksi kuluttaja, joka juo yhden tölkin virvoitusjuomaa päivässä ja vie tölkin kierrätykseen, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 27 kiloa vuodessa verrattuna siihen, jos tölkki menisi kaatopaikalle. Alumiinitölkkien valmistus kuluttaa todella paljon energiaa, koska neitseellisestä raaka-aineesta valmistettuna se tuottaa jopa 5,4 kertaa oman painonsa verran hiilidioksidia. Kierrätysmateriaalista tehdyn tuotteen päästöt tippuvat yhteen seitsemäsosaan. Kierrätettäväksi kelpaavia materiaaleja ei ole myöskään syytä kuljettaa jätteenpolttolaitoksiin.

Tutkimuksen mukaan kierrätysinnokkuuteen vaikuttaa suoraan jäteastioiden määrä keittiössä. Keittiöön kannattaa aina varata riittävästi tilaa jätteiden lajittelulle. Työtehoseurassa kehitetyn kierrätyskaapin ideana on tarjota valmis ratkaisu kierrättämisen helpottamiseksi. Kierrätyskaapissa on tilaa kahdeksalle jätejakeelle: keräyskartongille ja -pahville, pantillisille pulloille, pienmetalleille, lasille, vaarallisille jätteille, energiajakeelle, keräyspaperille ja muulle kierrätettävälle jätteelle, kuten esimerkiksi värikaseteille. Biojäte kerätään erikseen lähimpänä sen syntypaikkaa, parhaana paikkana biojätteen keräykselle on oma laatikosto heti keskeisimmän työtason alapuolella. Kun tarkoin kierrättää, sekajätettä ei juuri jää.

Keräyspaperin ja -pahvin talteenotto ja käyttö teollisuuden raaka-aineena on Suomessa vanhimpia järjestelmällisesti toteutettuja jätteen hyötykäyttömuotoja. Metsäteollisuusyritysten omistama Paperinkeräys Oy on harjoittanut vuodesta 1943 keräyspaperin talteenottoa, lajittelua ja lajitellun paperin toimittamista paperiteollisuuden käyttöön. Keräyspaperilla ja -pahvilla on useita uusiokäyttökohteita. Kotikeräyspaperista valmistetaan uutta sanomalehtipaperia, vaaleasta konttoripaperista tehdään pehmopaperituotteita, keräyspahvi ja nestepakkauskartonki hyödynnetään kartonkiteollisuudessa ennen kaikkea hylsyjen raaka-aineena. Pieniä määriä keräyspaperia käytetään lämmöneristeiden valmistukseen sekä kirjekuoripaperin ja munakennojen valmistukseen.

Palaa otsikoihin