Rakentaminen

TTS_viemärisaneeraajakoulutus
TTS – Työtehoseura kouluttaa viemärisaneeraajia!
Tilastokeskuksen arvion mukaan korjaustarve asuntojen talotekniikkajärjestelmissä kasvaa voimakkaasti vielä vuosikymmenen ajan. Vanhat vesi- ja viemäriputkistot tulevat käyttöikänsä päähän ja aiemmin saneeratut kohteet tulevat jo toiselle kierrokselle. Korjaustarvetta kasvattaa myös ongelmat uusissa putkistoissa, joissa valurautaosien huonon laadun ja asennustyövirheiden takia putkisto alkaa vuotamaan jo muutaman vuoden sisällä asennuksesta.
Rakentaminen
TuTu Turvallisuutta maarakennustyömaille TTS Työtehoseura
Turvallisesti ja tehokkaasti maarakennustyömailla
Työtehoseuran hanketoiminta on laajentunut nyt myös maarakennusalalle! Tulosta ja turvallisuutta maarakennusalan yhteistyöllä (TuTu) -projekti kehittää ja tehostaa maarakennustyömaiden toimivuutta ja turvallisuutta, alan yritysten työn tuottavuutta ja työntekijöiden työssä jaksamista. Keinoina ovat yhteistyössä yrittäjien kanssa suunniteltu lisäkoulutus, teematapahtumat sekä työntekijöiden kouluttaminen oman työnsä kehittäjiksi. Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.
Rakentaminen
Yhteistyöllä tulosta maarakennusyrityksiin TTS
Yhteistyöllä tulosta ja työhyvinvointia maarakennusalan yrityksiin
Tulosta ja turvallisuutta maarakennusalan yhteistyöllä (TuTu) -hanke kehittää ja tehostaa maarakennustyömaiden toimivuutta ja turvallisuutta, alan yritysten työn tuottavuutta ja työntekijöiden työssä jaksamista. Keinoina on yhteistyössä suunniteltu lisäkoulutus sekä työntekijöiden kouluttaminen oman työnsä kehittäjiksi. Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.
Rakentaminen