Traktorin taakseajolaitteiston edut – esimerkkinä nurmen niitto

1.4.2012

Traktorin taakseajolaitteiston avulla kuljettajan työkuormitusta voidaan oleellisesti pienentää. Tutkimuksen mukaan taakseajolaitteisto vähensi selvästi sekä selän että pään kiertyneitä työasentoja. Työ myös nopeutui käännösten nopeutumisen myötä verrattaessa niittoa normaaliin eteenpäin ajettavaan niittoon traktorilla, jossa oli työleveydeltään vastaavansuuruinen etuniittokone-hinattava niittokone -yhdistelmä. Työn nopeutuminen merkitsee samalla altistumisajan lyhenemistä. Taaksepäinajossa päisteen lähellä saavutettiin hiukan suurempi työleveys kuin eteenpäinajossa. Yhdistämällä automaattiohjaus taaksepäinajoon työleveyttä voidaan hyödyntää vieläkin tehokkaammin. Taaksepäinajossa kehotärinä oli hieman vähäisempää kuin vertailutyökoneyhdistelmällä. Taakseajolaitteiston etu tulee esille erityisesti pitkiä työrupeamia tehtäessä.

Palaa otsikoihin