TTS:n tutkimusjulkaisut

Maatalouden julkaisut

Karjanhoitotyön tuottavuus
Karjanhoitotyön tuottavuus automaattilypsytiloilla
Automaattilypsyn koetaan edistävän karjanhoitajan hyvinvointia verrattuna tavanomaiseen lypsyyn. Automaattilypsytilojen välillä on kuitenkin suuria eroja päivittäisen karjanhoitotyön tuottavuudessa eli työtuntia kohti tuotettujen maitolitrojen määrässä. Tuottavuutta kannattaa pyrkiä parantamaan ensisijaisesti tehostamalla päivittäisiä työtapoja ja -menetelmiä ja toissijaisesti kasvattamalla karjan tuotostasoa.
Maatalouden julkaisut
Maatalousyrittäjien tuki- ja liikunta
Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät
Vuosittain noin 500 maatalousyrittäjää joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle.Vakavat ja toistuvat tuki- ja liikuntaelinvammat työuran aikana lisäävät työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Tämä riski on erityisen suuri kuormittavissa työolosuhteissa työskentelevillä maidontuottajilla. Lypsy- ja lihakarjatiloilla tuotannon laajentaminen sekä työympäristön ja -menetelmien kehittäminen karjanhoitotöissä suojaavat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä.
Maatalouden julkaisut
julkaisut-maatalous
Maatalouden konekanta ja koneinvestoinnit
Suomalaisilla maatiloilla on tyypillisesti kaksi omaa traktoria. Leikkuupuimureista enemmistö on omia, mutta urakoitsijan tai tilojen yhteiset puimurit ovat myös yleisiä. Tilojen uusin traktori on keskimäärin 13 vuotta vanha ja muu keskeinen konekanta on pääsääntöisesti vanhempaa. Peltoalaltaan keskikokoista suuremmilla tiloilla konekanta on kuitenkin keskimääräistä uudempi, monipuolisempi ja tehokkaampi. Tilojen uusimmasta konekannasta huomattava osa on kotimaista. Alle puolella tiloista aiotaan lähivuosina investoida omiin tai yhteiskoneisiin esimerkiksi nykyisten koneiden ikääntymisen tai tehottomuuden vuoksi. Koneinvestoinneissa korostetaan muun muassa hintaa, käytön työturvallisuutta ja käyttöohjeiden selkeyttä. Tilojen tiukka taloustilanne ohjaa kysyntää maltillisesti varusteltuihin peruskoneisiin sekä käytettyihin tai vuokrattaviin koneisiin.
Maatalouden julkaisut


Asumisen julkaisut

Sähkölieden valinta
Sähkölieden valinta
Liesi on pitkäikäinen kodinkone, joten valintatilanteessa kannattaa ennakoida myös tulevien vuosien käyttötarvetta. Valinta helpottuu, kun tuntee liesien tärkeimmät ominaisuudet ja niihin liittyvät käsitteet. Lieden helppokäyttöisyys on avain toimintojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Hienoista ominaisuuksista on turha maksaa, jos niitä ei opettele myös käyttämään. Liesityypin valinta riippuu käyttäjälähtöisistä tekijöistä, kuten ruokatalouden hoitotavasta, talouden koosta ja ruoanvalmistusmenetelmistä.
Asumisen julkaisut
Induktiotasojen vertailu
Induktiotasojen vertailu
TTS:ssa on valmistunut induktiokeittotasojen laitevertailu,joka on osa Induktioliesien energiatehokkuus käytännössä -tutkimushanketta. Hankkeessa selvitettiin erityyppisten induktio- ja vastustoimintaisten keittotasojen energiatehokkuutta, suorituskykyä,käyttöominaisuuksia sekä käyttöturvallisuutta käytännön ruoanvalmistuksessa. Hankkeen rahoittivat Työ- ja elinkeinoministeriö Motiva Oy:n kautta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES,Sähköturvallisuuden edistämiskeskus (STEK) sekä liesien maahantuojat ja markkinoijat.
Asumisen julkaisut
julkaisut-asuminen
Keittiöliinojen vertailu – 24 keittiöliinaa testissä
Keittiöliinat eli pöytäpyyhkeet kuuluvat kodin perusvarustukseen ja valinnanvaraa liinamarkkinoilta löytyy. TTS testasi 24 keittiöliinaa, joiden välillä oli eroja muun muassa imukyvyssä, kuivumisnopeudessa, kestävyydessä ja pyyhkimistuloksissa. Mikään liina ei ollut kaikilta ominaisuuksiltaan ylivertainen. Keittiöliinan sopivuuden omaan talouteen ratkaisevat omat mieltymykset ja keittiörutiinit.
Asumisen julkaisut