TTS:n tutkimusjulkaisutAsumisen julkaisut

Yhteinen koti maalla -hanke  TTS Työtehoseura
Ikääntyvät asukkaat taantuvien taajamien voimavara
Harvaan asutulla maaseudulla palvelut vähenevät ja oman palvelutarpeen lisääntyessä ikääntyvä väestö kokee usein olevansa pakkomuuton edessä taajamaan. Yksin maaseutukodissaan asuva voi tuntea yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä fyysisen toimintakyvyn heiketessä ongelmia arjessa selviytymisessä. Yksin asuvien iäkkäiden määrän kasvu ja koettu turvattomuuden tunne lisäävät tarvetta erilaisille asumismuodoille kuten yhteisölliselle asumiselle. Yhteinen koti maalla -hankkeen päätavoitteena on ollut parantaa yhteisöllisen asumisen avulla ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla ja lisätä sitä kautta maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää paikallisilta kotipalvelu-, hyvinvointi-, hoivapalvelu- sekä rakennusalan yrittäjiltä.
Asumisen julkaisut
Sähkölieden valinta
Sähkölieden valinta
Liesi on pitkäikäinen kodinkone, joten valintatilanteessa kannattaa ennakoida myös tulevien vuosien käyttötarvetta. Valinta helpottuu, kun tuntee liesien tärkeimmät ominaisuudet ja niihin liittyvät käsitteet. Lieden helppokäyttöisyys on avain toimintojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Hienoista ominaisuuksista on turha maksaa, jos niitä ei opettele myös käyttämään. Liesityypin valinta riippuu käyttäjälähtöisistä tekijöistä, kuten ruokatalouden hoitotavasta, talouden koosta ja ruoanvalmistusmenetelmistä.
Asumisen julkaisut
Induktiotasojen vertailu
Induktiotasojen vertailu
TTS:ssa on valmistunut induktiokeittotasojen laitevertailu,joka on osa Induktioliesien energiatehokkuus käytännössä -tutkimushanketta. Hankkeessa selvitettiin erityyppisten induktio- ja vastustoimintaisten keittotasojen energiatehokkuutta, suorituskykyä,käyttöominaisuuksia sekä käyttöturvallisuutta käytännön ruoanvalmistuksessa. Hankkeen rahoittivat Työ- ja elinkeinoministeriö Motiva Oy:n kautta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES,Sähköturvallisuuden edistämiskeskus (STEK) sekä liesien maahantuojat ja markkinoijat.
Asumisen julkaisut