Tutustu TTS:n ajankohtaisiin uutisiin

GreeCare-päätösseminaari
Luonnon hyvinvointivaikutukset, yrittäjyys ja sote-uudistus GreenCareLab-päätösseminaarin aiheina
Hyvinkään Villatehtaalla pidettyyn Luontolähtöisten palveluiden mahdollisuudet-seminaariin osallistui aktiivinen joukko alan yrittäjiä ja asiantuntijoita. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen rohkaisi yrittäjiä tekemään näkyväksi palveluita ja viherympäristöjen hyvinvointivaikutuksia
Biotalous
Työntutkija TTS
Työntutkijan valmennusohjelma alkaa helmikuussa – haku nyt avoinna
Helmikuussa alkaa Työntutkijan valmennusohjelma, jossa opitaan tutkimaan, mittaamaan, parantamaan ja kehittämään työpaikalla esiintyviä työprosesseja. On tärkeä ymmärtää työprosessien nykytila, jotta niitä voi kehittää.
Biotalous
Yhteinen koti maalla -hanke  TTS Työtehoseura
Ikääntyvät asukkaat taantuvien taajamien voimavara
Harvaan asutulla maaseudulla palvelut vähenevät ja oman palvelutarpeen lisääntyessä ikääntyvä väestö kokee usein olevansa pakkomuuton edessä taajamaan. Yksin maaseutukodissaan asuva voi tuntea yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä fyysisen toimintakyvyn heiketessä ongelmia arjessa selviytymisessä. Yksin asuvien iäkkäiden määrän kasvu ja koettu turvattomuuden tunne lisäävät tarvetta erilaisille asumismuodoille kuten yhteisölliselle asumiselle.
Asuminen
TTS_viemärisaneeraajakoulutus
TTS – Työtehoseura kouluttaa viemärisaneeraajia!
Tilastokeskuksen arvion mukaan korjaustarve asuntojen talotekniikkajärjestelmissä kasvaa voimakkaasti vielä vuosikymmenen ajan. Vanhat vesi- ja viemäriputkistot tulevat käyttöikänsä päähän ja aiemmin saneeratut kohteet tulevat jo toiselle kierrokselle. Korjaustarvetta kasvattaa myös ongelmat uusissa putkistoissa, joissa valurautaosien huonon laadun ja asennustyövirheiden takia putkisto alkaa vuotamaan jo muutaman vuoden sisällä asennuksesta.
Rakentaminen
Metsäalan yritysten digitalisaatio uhka vai mahdollisuus
Metsäalan yritysten digitalisaatio – uhka vai mahdollisuus?
Perinteiset liiketoimintamallit ovat viime vuosien aikana muuttuneet digitalisoitumisen myötä. Erilaiset digitaaliset palvelut, kuten pilvipalvelut ja sosiaalinen media, ovat luoneet yrityksille uusia mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa ja tulevaisuudessa niiden merkitys kasvaa entisestään. Monet yritykset eivät kuitenkaan ole vielä omaksuneet digitaalisten palveluiden käyttöä, ja uusiin liiketoimintamalleihin siirtyminen voi herättää yrityksissä muutosvastarintaa.
Biotalous
Turvallisuuskulttuuri TTS Työtehoseura Kuva Janne Karttunen
Turvallisuus ei ole rahareikä
Turvallisuuteen liittyvät asenteet, käsitykset ja käytännöt luovat perustan ihmisten toimintatavoille eri työtilanteissa. Ihmisten toimintatavat puolestaan muodostavat työyhteisön turvallisuuskulttuurin. Hyvä turvallisuuskulttuuri on tuottava investointi eikä kuluerä. Maatalousalan turvallisuuskulttuuria kehitetään parhaillaan kansainvälisessä hankkeessa.
Biotalous
Automaatiotekniikka Kuva Janne Karttunen TTS Työtehoseura
Automaatiotekniikka on hyvä renki
Automaatiotekniset laitteet ja järjestelmät ovat yleisiä erityisesti suuremmilla maatiloilla maassamme. Järkevästi käytettynä automaatiotekniikan avulla voidaan kehittää maataloustuotannon kilpailukykyä, työolosuhteita ja työn tuottavuutta. Automaatiotekniikan käytön nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä selvitetään parhaillaan asiantuntijakyselyllä.
Biotalous
Ilmakuva  maatiolojen tuottavuus
Mikä estää maatilaasi menestymästä?
Maatiloilla paineet tuottavuuden kasvulle ovat tällä hetkellä erittäin suuret. Mitkä tekijät sitten estävät maatilojen tuottavaa toimintaa? Suomalaisten tutkimusten mukaan merkittävimmiksi koetut pk-sektorin tuottavuusesteet ovat useimmiten ulkoisia esteitä ja osaamisen puutteita. Niin myös maataloudessa Työtehoseurassa juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan. Ulkoisten esteiden merkityksen korostumisesta huolimatta maatila voi kuitenkin myös itse vaikuttaa tuottavuuteen ja sitä kautta tuotannon kannattavuuteen.
Biotalous
U10-Urakka10 TTS Työtehoseura
Uusia työkaluja koneurakoinnin johtamiseen ja urakointi- palveluiden markkinointiin
TTS:n vetämässä Uus-Urakka -hankkeessa on kehitetty Urakka-Foorumi -nettisivusto koneurakointipalveluiden markkinointiin ja urakoitsijoiden hakuun sekä Urakkakymppi -tietokoneohjelma koneurakoinnin suorituskyvyn ja kannattavuuden mittaamiseen ja seurantaan.
Biotalous
Elinkeinokalatalous TTS Työtehoseura
Kalastaakko euroja vai kiloja?
Suomalaisiin ruokapöytiin toivotaan enemmän kotimaista kalaa. Kalantuotanto tapahtuu vaativissa olosuhteissa. Saalismäärien suuri vaihtelu ja väheneminen sekä tuhoeläinten aiheuttamat haitat haastavat yrittäjien työn. Minkälaisin toimin elinkeinoa voidaan edistää ja liiketoimintaa parantaa yrittäjän arjessa? Kysymykseen etsittiin ratkaisuja kalatalouden kehittämisohjelmissa.
Biotalous

TTS somessa

Twitter @Työtehoseura
Luonnon hyvinvointivaikutukset, yrittäjyys ja sote-uudistus GreenCareLab-päätösseminaarin aiheina @ttsfi #greencaretwitter.com/i/web/status/1…
Twitter @Työtehoseura
TTS Työtehoseura rekrytoi! Etsimme asiakkuuspäällikköä auto- ja logistiikka-alalle vahvistamaan myyntitiimiämme. Tu… twitter.com/i/web/status/1…
Facebook TTS Työtehoseura
Facebook kuva
Katso mitä Jesse Kokljuschkin miettii mekaanikon tehtävistä työkoneiden parissa. Jos ala on kiinnostava, ota yhteyttä TTS Työtehoseuraan. Tällä alalla on töitä tarjolla!
Twitter @Työtehoseura
Tänään juhlitaan Metsä Groupin sopimusyrittäjien johtamisvalmennuksesta valmistuneita - TTS Työtehoseura onnittelee… twitter.com/i/web/status/1…
Facebook TTS Työtehoseura
Facebook kuva
Tänään juhlitaan Metsä Groupin sopimusyrittäjien johtamisvalmennuksen päättymistä. Lämpimät onnittelut yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneille!
Twitter @Työtehoseura
Työntutkijan valmennuksesta keinoja prosessien parantamiseen. bit.ly/2HhPQK2 #työntutkija #valmennustwitter.com/i/web/status/1…
Facebook TTS Työtehoseura
Facebook kuva
Työntutkijan valmennuksesta keinoja prosessien parantamiseen. Lue lisää juuri valmistuneiden opiskelijoiden mielipiteistä https://bit.ly/2HhPQK2
Facebook TTS Työtehoseura
Facebook kuva
Aurinkopaneelit sopii hyvin hakelämmityksen yhteyteen, sanovat lämpöyrittäjät. Katso Jukan ja Jimin vierailu Pohjois-Karjalan hake-aurinko -hybridikohteilla.
Facebook TTS Työtehoseura
Facebook kuva
TuotTo-hankkeen workshoppäivässä 8.2.2019 Vantaalla tarjoamme logistiikka-alan yrityksille runsaasti vinkkejä tuottavuuden kehittämiseen. Tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan
Twitter @Työtehoseura
Haemme TALONRAKENNUSALAN KOULUTTAJAA Vantaalle! Tehtävän pääpaino on koulutuksessa mutta haettavalla henkilöllä tul… twitter.com/i/web/status/1…
Facebook TTS Työtehoseura
Facebook kuva
Haemme TALONRAKENNUSALAN KOULUTTAJAA Vantaalle! Tehtävän pääpaino on koulutuksessa mutta haettavalla henkilöllä tulee olla valmiudet ja kiinnostus osallistua tutkimustyöhön. www.tts.fi/tyopaikat
Twitter @Työtehoseura
GreenCareLab-hankkeen päätösseminaari 21.1.2019 Hyvinkäällä, teemana Luontolähtöisten palveluiden mahdollisuudet tu… twitter.com/i/web/status/1…