Työntutkimus

Työntutkimus on ihmisten, materiaalien ja tuotantovälineiden yhteistoiminnan järjestelmällistä tutkimista. Tarkoituksena on löytää paras menettelytapa, luoda hyvät työskentelyolosuhteet sekä määrittää se aika, joka normaaliolosuhteissa tarvitaan työn suorittamiseen. Työntutkimuksen tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

  • Ajankäytön tehostaminen
  • Työnkulun tehostaminen
  • Yksittäisten työvaiheiden tehostaminen
  • Työliikkeiden kehittäminen
Työntutkimus aloitetaan nykytilan kartoituksella ja työn kulku kuvaamalla. Onnistuneen tutkimuksen edellytyksenä on koko henkilöstön osallistuminen tutkimukseen. Tutkimuksen tuloksena saadaan raportti työn ongelmakohdista ja parannusehdotuksista.

Tarvitseeko sinun yrityksesi työntutkimusta?

Lue lisää työntutkimuksesta