Asumisen tutkimus toteuttaa luotettavasti erilaisia asiantuntija- ja käyttäjätestejä muun muassa yrityksille, kone- ja laitevalmistajille, ammattilehdille, maahantuojille ja viranomaisille. Testeillä pyritään selvittämään erilaisia koneiden ja laitteiden ominaisuuksia. TTS:n testeissä konetta tai laitetta tarkastellaan ensisijaisesti loppuasiakkaan eli käyttäjän näkökulmasta. Testaus suunnitellaan yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa ja heidän tarpeensa huomioiden.