Testauksia toteutetaan räätälöidysti. Teemme muun muassa:

  • Teknisiä mittauksia mm. erilaisista tuotteista ja palveluista standardimenetelmiä soveltaen kuten esim.: veden- ja sähkönkulutus, lämpötila, kosteus, aika tai muu suorituskyvystä kertova ominaisuus yms. mittaukset.
  • Käytettävyys- ja käyttöturvallisuustestausta: käyttöarvoanalyysit ja muut käytettävyyden testausmenetelmät (testauslaboratorio). Käyttäjäpaneelit, kyselyt, haastattelut ja Living Lab -testauksiin osallistuvien talouksien havainnot ja kokeilut.
  • Työntutkimusta: mitataan esim. työn joutuisuutta ja verrataan työmenetelmiä yms. (konetyö vs. ihminen).

TTS_tuotetestausprosessi