Rakentamisen osaamista TTS:ltä


Rakentamisen tutkimus- ja kehitystoiminta on TTS:ssa vahvasti konkreettista ja liittyy usein alan koulutuksen tai työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Talonrakennusalaan liittyvän tutkimuksen, rakennustekniikan ja -tuotannon tutkimuksen ohella myös puutarha-alan tutkimus on osa rakentamisen tutkimusalaa. Työntutkimus osa-alueineen on noussut tärkeäksi osaksi tutkimuksia. Yhteys TTS:n asumisen tutkimuksen kanssa on myös vahva.

Toiminnan keskiössä ovat:

  • Puurakentaminen

  • Rakentamisen energiatehokkuus

  • Rakennusprosessin tehokkuus

  • Rakennusalan työntekijöiden osaaminen

  • Työhyvinvointi ja työturvallisuus

  • Koulutuksen kehittäminen

Teemme rakentamisen tutkimushankkeita usein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset koulutuslaitokset sekä erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Teemme myös yrityskohtaisia projekteja, testejä ja selvityksiä tilaajan tarpeiden mukaan. 


Jos etsit yhteistyökumppania rakennusalan tutkimus-/kehittämishankkeisiin tai tarvitset apua yrityksesi/yritystoimintasi kehittämiseen, ota rohkeasti yhteyttä.


Lisätietoja

Minna Kuusela
Tutkimuspäällikkö Biotalous
044 7143 695