Pidätkö yrityksesi talouden kehittämistä tärkeänä, mutta liian monimutkaisena?

Liiketoiminnan tuottavuus ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä. Toiminnan tuottavuutta arvioidaan tuotosten ja panosten suhteena – kuinka paljon yrityksesi tuotantoprosesseihin panostamillasi voimavaroilla eli resursseilla pystyt tekemään tuotteita ja palveluja laatua unohtamatta. Muuttamalla Idealampputuotosten ja panosten määrää sekä vaikuttamalla siihen, miten käytössä olevia resursseja hyödynnät, voit vaikuttaa liiketoimintasi tuottavuuteen. Tuotosten ja panosten yksikköhintojen muutokset vaikuttavat myymiesi tuotteiden ja palvelujen hintoihin. Lopulta voit vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen liiketoiminnan tuotoksia ja niihin liittyviä kustannuksia muuttamalla. 

TuottavuusKannattavuuskaavio