Kalataloustyöhön liittyy paljon raskaiden materiaalien, kuten rehusäkkien siirtämistä paikasta toiseen. Käsin tehtävä raskaiden materiaalin siirtäminen etenkin toistotyönä kuormittaa ja sisältää tuki- ja liikuntaelinten vaurioitumisriskin.

Työn sujumista helpottaaksesi harkitse, milloin työ on kuormituksen kannalta järkevin tehdä parityönä ja milloin työ sujuu tehokkaammin koneen tai laitteen avulla. Seuraavat kysymykset auttavat sinua arvioimaan materiaalin siirtojen sujuvuutta: 

TarkistuslintuKuva17tarkistuslistamateriaalinsiirroista (docx) (13.8 KB)Painavien esineiden kantamista työpisteestä toiseen kannattaa välttää ja pohtia mahdollisuuksia erilaisten siirtoapuvälineiden, kuten kärryjen käyttöä. Raskaiden materiaalien siirtäminen kannattaa tehdä joko koneilla ja, jos se ei ole mahdollista, parityönä. 

Huomio koneen hankintaa ja työtä suunnitellessasi, että koneilla ja yhdessä työskentely vaatii yleensä enemmän tilaa kuin yksin työskentely. Erilaisilla säädettävillä työtasoilla, hydraulisilla pinoamisvaunuilla ja saksinostimilla sekä varaamalla materiaalien siirtämisen riittävästi tilaa voidaan parantaa materiaalinsiirron sujuvuutta ja turvallisuutta. Kaltevat ja epätasaiset lattiat, korokkeet ja kynnykset voivat kuitenkin estää mahdollisuutesi käyttää apulaitteita ja työkoneita, vaikka niistä saamasi apu lisäisi työn tuottavuutta merkittävästi. Ne vaikeuttavat myös erilaisten käsin työnnettävien ja vedettävien kärryjen kuljetusta ja lisäävät työn kuormittavuutta. Kynnysten, lattialle sijoitettujen letkujen ja maassa lojuvien narut tai muiden esteiden ylittäminen kuormatun kärryn kanssa vaatii sinulta turhaa voimankäyttöä ja johtaa helposti nykiviin ja riuhtoviin liikkeisiin, jotka voivat vaurioittaa tuki- ja liikuntaelimistöäsi. 

Mikäli havaitset työn sujuvuuden esteitä, ryhdy korjaustoimenpiteisiin.

Siirtämisen apuvälineet kannattaa valita siten, että työntekijät eivät koe niiden haittaavan työn tekemistä. Työmaalle hankitut siirtämisen apuvälineet jäävät usein käyttämättä, jos työntekijät kokevat niiden käytön monimutkaiseksi, niiden käyttöönoton katsotaan vievän liikaa aikaa tai ne ovat muiden työvaiheiden tekemisen tiellä. Siirtämisen apuvälineiden säilyttäminen silloin, kun niitä ei käytetä, tulee suunnitella siten, että ne ovat helposti ja nopeasti käyttöönotettavissa, eivätkä estä työskentelyä työpisteissä.

Materiaalien siirtämisen turvallisuutta voi parantaa suunnittelemalla työympäristöä ja työn kulkua sekä valitsemalla eri materiaalien siirtämiseen parhaiten soveltuvat menetelmät. Materiaalien siirtäminen koostuu usein ketjusta, jossa samaa materiaali siirretään vaiheittain paikasta toiseen. Voit parantaa työn sujuvuutta ja turvallisuutta, kun helpotat hankalasti suoritettavaa työtä, minimoit ja poistat työn riskit ketjun vaiheessa materiaalien työmaalle saapumisesta aina materiaalin siirtämiseen työmaalta pois. 

Painavien, epätasaisten ja liukaspintaisten materiaalien, kuten suurten säkkien pinoamiseen liittyy pinojen romahtamisen riski. 40-kilon painoiset säkit aiheuttavat pahaa jälkeä romahtaessaan ja johtavat pahimmillaan hengen menetykseen. Kaikki muukin materiaali on syytä varastoida vakaasti putoamisvaaran välttämiseksi.

Suursäkkien siirtämiseen käytetään tarkoitukseen sopivia nostolaitteita. Siirroissa on noudatettava huolellisuutta, jotta et joudu putoamis- tai kaatumisvaaraa, etkä jää missään tilanteessa puristuksiin.

Voit parantaa varastoinnin turvallisuutta ja varaston käytettävyyttä sillä, että sijoitat kevyet materiaalit ylös ja raskaat alas. Alimmille hyllyille ei kuitenkaan kannata sijoittaa raskaita materiaaleja, joita siirretään käsin, koska materiaalin sijainti pakottaa työntekijän selän syväkumaraan asentoon, mikä lisää selän vaurioitumisen riskiä. 

Siirtämisen apuvälineet kannattaa valita siten, että työntekijät eivät koe niiden haittaavan työn tekemistä. Työmaalle hankitut siirtämisen apuvälineet jäävät usein käyttämättä, jos työntekijät kokevat niiden käytön monimutkaiseksi, niiden käyttöönoton katsotaan vievän liikaa aikaa tai ne ovat muiden työvaiheiden tekemisen tiellä. Siirtämisen apuvälineiden säilyttäminen silloin, kun niitä ei käytetä, tulee suunnitella siten, että ne ovat helposti ja nopeasti käyttöönotettavissa, eivätkä estä työskentelyä työpisteissä.

Korkealle sijoitettujen materiaalien siirtäminen käsin vaatii kiipeämistä. Kiipeämiseen tarkoitettujen tikkaiden, portaiden ja muiden apuvälineiden on oltava ehjiä ja vakaita sekä alustan tasainen ja liukumaton.

Voit suojata itseäsi kiipeämiseen ja alastuloon liittyviltä vaaroilta niin kutsutulla kolmepistetekniikalla: huolehtimalla siitä, että sinulla on joka tilanteessa tarttumapinta kolmella raajalla.

Alas hyppääminen on alustasta ja tekniikasta riippumatta aina riski, koska alastulossa varsinkin alaraajojen nivelten ja selän kudoksiin kohdistuu huomattavia isku- ja vääntövoimia. Nivelten ja selän nyrjähdysten lisäksi alastuloon liittyy aina kaatumiseen liittyvä loukkaantumisvaara. Toistuva hyppääminen kovilla alustoilla voi aiheuttaa niveliin vaurioita ja niiden seurauksena kipua.

Materiaalien siirtämisen turvallisuutta voi parantaa suunnittelemalla työympäristöä ja työn kulkua sekä valitsemalla eri materiaalien siirtämiseen parhaiten soveltuvat menetelmät. Materiaalien siirtäminen koostuu usein ketjusta, jossa samaa materiaali siirretään vaiheittain paikasta toiseen. Voit parantaa työn sujuvuutta ja turvallisuutta, kun helpotat hankalasti suoritettavaa työtä, minimoit ja poistat työn riskit ketjun vaiheessa materiaalien työmaalle saapumisesta aina materiaalin siirtämiseen työmaalta pois. 

Koneet ja ihmiset samalla työmaalla ovat aina turvallisuusriski. Työmaalla liikkuva, kännykkäänsä keskittyvän jalankulkijan huomio ei välttämättä kiinnity lähestyvään koneeseen. Samaan aikaan kuorma-auton kuljettajan näkökenttä ohjaamosta on varsin rajoittunut. Sitä harva kuorma-autoa ajamaton edes tietää.