Työjärjestyksestä, työvälineiden ja materiaalin paikoista riippuu, kuinka paljon joudut liikkumaan edestakaisin ja kuinka pitkiä matkoja. Työ sujuvuus lisääntyy ja kuormituksesi vähenee, kun vältät turhaa liikkumista, tavaroiden ja materiaalien siirtämistä ja etsimistä. 

Sijoittele materiaalit, tavarat ja työvälineet niiden käyttötarpeen mukaan. Sijoita materiaalit ja työvälineet työpisteeseen, jos työvaihe vaatii niiden jatkuvaa käyttöä. Harvemmin tarvitsemasi tavarat on hyvä sijoittaa työpisteen välittömään läheisyyteen. Materiaalit ja välineet, joita käytät vain harvoin, kannatta varastoida. Merkitse materiaaleille ja tavaroille paikat niin, että ne on helppo löytää ja palauttaa paikoilleen käytön jälkeen. Seuraava työkalu auttaa sinua järjestämään työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit niiden käyttötarpeen mukaan.Tulostettava versio

Kuva13sijoittelukäyttötarve

Kiinnitä huomiota myös työpisteiden siivoukseen ja puhdistukseen tarvitsemiesi välineiden sijoitteluun. Varaa puhdistusvälineet työpisteen tai lähelle työpistettä silloin, kun siellä tarvitaan usein toistuvaa puhdistusta. 


Materiaalin siirtämiseen kuluva aika vähenee sitä enemmän, mitä vähemmän joudut nostamaan kuva14ylösalasnostomateriaaleja ylös-alas -suunnassa. Ylös-alas -siirtojen vähentämiseksi mieti, voitko:

  • muuttaa nostokorkeuksia?
  • ottaa käyttöön nostoja helpottavia apuvälineitä, kuten pumppukärryt?
  • saada apua työkaverilta vaivattomampaan ja ripeämpään siirtämiseen?

     Ota työn suunnittelun avuksi pohjapiirros työskentelyalueista, joissa tapahtuu paljon materiaalien siirtoja. Pohjapiirroksen avulla siirtomatkat konkretisoituvat ja tunnistat, missä kohdin materiaalia siirretään hankalasti tai turhaan. Mitä vähemmän materiaalin siirtämiseen kuluu aikaa, sen tehokkaammin työ sujuu ja sen tuottavampaa se on.Käsin tehtävässä työssä sopiva työskentelykorkeus on kyynärtasolla tai hiukan sen alapuolella. Tehtävältä vaadittava tarkkuus ja työssä tarvittava voimankäyttö vaikuttavat työskentelykorkeuteen samoin kuin työn kohteena olevan kappaleen koko. Tarkkuutta vaativassa työssä sopiva työskentelykorkeus on kyynärtason yläpuolella. Kalastajamateriaalisiirtokuva pelkkä
Isoja ja painavia kappaleita liikuteltaessa sopiva työskentelykorkeus on noin 15 cm kyynärtason alapuolella.Esimerkiksi kalankäsittelyn työpisteistä suunnitellessasi voit käyttää apunasi seuraavia taulukkoja oikeiden työskentelykorkeuksien löytämiseen. Jos samassa työpisteessä työskentelee eri mittaisia ihmisiä, valitsemalla säädettävät työtasot, varmistat kaikille sopivat työskentelyolosuhteet.Ergonomiakuva

työkohteen korkeus lattiasta tulostettava versio

Kuva on vapaana verkosta saatavasta lähteetä Launis & Lehtelä (toim.) (2011) Ergonomia (linkki)

Nuotanveto, haaviminen ja kalanperkuu ovat esimerkkejä kalataloustyön vaiheista, jotka tehdään usein paikallaan seisten. Pitkään jatkuva paikallaan seisominen rasittaa jalkapohjia, alaraajoja ja selkää sekä heikentää alaraajojen verenkiertoa. Paikallaan seisovaa työtä helpottaa tasainen alusta ja kovaa alustaa pehmentävä työpistematto, joka samalla eristää maasta huokuvan kylmän. Mieti, mitkä työtehtävät voit tehdä istuvassa tai puoli-istuvassa työasennossa. Voitko vähentää jämähtänyttä paikallaan seisomista siirtämällä painoa jalalta toiselle?

Työpistemattoa valitessasi ota huomioon työpisteen puhdistamiseen ja alueella liikkumiseen liittyvät asiat. Työtä hankaloittavat apuvälineet jäävät usein käyttämättä, ovat turhia investointeja täyttävät turhaan varastotilaa. Mikäli arvioit työpistematon hankalaksi vaihtoehdoksi, mieti, voitko valita seisomatyön kuormitusta vähentävän lattiamateriaalin esimerkiksi kovan betonialustan sijaan.

Harkitse:

  • milloin työ on kuormituksen kannalta järkevin tehdä parityönä? 
  • milloin työ sujuu tehokkaammin koneen tai laitteen avulla?