Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hyviin työkäytäntöihin ja -menetelmiin perustuva suunnitelmallinen työ on tuottavaa. Miten suunnitelmallisesti sinä teet päivittäin työtäsi? 

Suunnitelmia voi muuttaa ketterästi, kunhan taustalla on hyvin suunniteltu ja systematisoitu työprosessi. Poikkeavat tilanteet on helppo tunnistaa ja niihin puuttua, kunhan on ensin selvä käsitys siitä, miten hommat tulevat sujuvammin ja tehokkaimmin hoidettua.