Alusten polttoaineet, pesu- ja desinfiointiaineet, kalojen rokotusaineet, maa-altaiden puhdistusaineet ja muurahaishappo ovat esimerkkejä kalataloustyössä käytetyistä kemikaaleista. Tiedätkö, mitä haittaa kemikaaleista voi koitua sinulle?  

Osa kemikaaleista aiheuttaa syöpää ja vaurioittaa perimää. Haittavaikutukset voivat näkyä allergioina ja iho-oireina. Höyryyntyvät, huuruavat ja savuavat kemikaalit voivat aiheuttaa hengitystie- ja silmäoireita. Joihinkin kemikaaleihin liittyy palo- ja räjähdysvaara.

Kemiallisten vaarojen tunnistamiseksi sinulla on oltava tieto kaikista yrityksessäsi käytettävistä kemikaaleista. Kemikaaliluettelo on oiva keino tiedon keräämiseksi yhteen paikkaan.

Käyttöturvallisuustiedote on tapa viestiä kemikaalin vaaraominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Turvallisuustiedote on työkalu sinulle. 

Kemiallisten aineiden pakkausmerkintöjen tunteminen sekä käyttöturvallisuustietoihin perehtyminen ja niiden noudattaminen auttavat sinua käyttämään kemikaaleja turvallisesti. Kemiallisiin työturvallisuusasioihin voit tutustua lisää täällä

Vaarallisten aineiden varoitusmerkit ovat muuttuneet. Tunnetko nykyisin käytössä olevat merkinnät?

kemikaalien varoitusmerkit.PNG

Kuva: peda.net