Tuottavan työn tekeminen vaatii työkykyisiä työntekijöitä. Hyvinvointi edellyttää, että työn kuormitus haastaa sopivasti osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi. Hyvä työ sisältää sopivasti ja riittävän monipuolisia haasteita, jotka innostavat sinua kehittymään työssä ja kehittymään työssäsi. Ammattitaito ja työn vaatima osaaminen takaavat sen, että suoriudut kunnialla myös työn erityisvaatimuksista, Sinulla on oltava juuri sitä osaamispääomaa, jota yritys kilpailukykynsä takia tarvitsee.

Terveys ja arkinen toimintakykysi ovat työkykysi kivijalka. Niiden varassa suoriudut töistäsi päivästä toiseen. 

Länsimaissa teemme työuramme aikana keskimäärin 80 000 tuntia töitä. Yrittäjät vielä huomattavasti enemmän. Työtä verrataankin maratonin juoksemiseen. Vauhdin pitää olla riittävän maltillinen, että jaksaa maaliin asti.

Suomalaiset ikääntyvät ja yhä pienemmät nuorten ikäluokat siirtyvät hitaasti työmarkkinoille. Väestörakenteen muutoksen seurauksena yhä pienempi työssä käyvä joukko vastaa koko väestön toimeentulon ja julkisten palvelujen kustannuksista. 

Eläkkeellä pääsyn ikärajaa on jo nostettu. Aikanaan kun eläkeikä säädettiin 65-vuoteen se oli suunnilleen sama kuin väestön keskimääräinen eliniänodote. Työntekijänä sinun odotetaan tekevän työtä korkeampaan ikään kuin aiemmat ikäluokat. Jaksatko? Ja siirrytkö mieluummin eläkkeellä terveenä vai sairaana?

Ennenaikainen eläköityminen voi tulla työnantajalle kalliiksi. Kuinka kalliiksi eläköityminen koituu, riippuu ensisijaisesti työkyvyttömäksi tulleen työntekijän iästä. Henkilö, joka on tullut työelämään 25-vuotiaana, ansaitsee noin 2500 euroa kuukaudessa ja joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle 30-vuotiaana, koituu työnantajalle noin 300 000 euron kustannukset. Tämä on suunnilleen kymmenen vuoden palkkasumma. 

Kalastaja, voi hyvin!-julkaisusta saat vinkkejä siitä, millä keinoin voit itse vaikuttaa työkykyysi ja hyvinvointiisi.  

Kokemuksesi omasta työkyvystäsi vaikuttaa siihen, miten koet työstä selviytyväsi ja kuinka raskaalta työn vaatimukset sinusta tuntuvat. Kun osaat työsi hyvin, koet sen mielekkääksi ja jaksat sinulle aiheuttaman kuormituksen hyvin, todennäköisesti koet työsi palkitsevana. Innostus työhön säilyy ja lisääntyy. Jaksat toimia hyvin sekä työssä että vapaa-ajalla. 

Hyvin jaksavana siedät paremmin hetkellistä ylikuormitusta, elämään luonnollisena osana kuuluvaa epävarmuutta ja vastoinkäymisiä, joita meistä jokainen väistämättä kohtaa työssä ja elämässä. Henkinen vireänä ja ammatillisesti pätevänä voit hyvin ja heijastelet myös työympäristöösi energiaa. Oma työkykysi vaikuttaa siten yrityksesi hyvinvointiin. 

Henkistä työkuntoasi voit arvioida seuraavalla testillä https://www.is.fi/kampanjat/testit/henkinen-kuntotesti/index_v2.html

Johtamisella on merkittävä vaikutus työkykyyn. Huono johtaminen ja monotoninen pakkotahtinen työ, johon työntekijä ei koe voivansa vaikuttaa, syövät nopeasta sekä työkykyä että motivaatiota työhön.

Suunnittelemalla työsi hyvin pystyt etenemään niin, että työ sujuu hyvin. Aikaansaamisen tunne innostaa. Hyvin johdettu työntekijä tietää, mitä häneltä työssä odotetaan, tuntee työn etenemisen ja omat tehtävänsä sekä vastuunsa työn prosesseissa. Toisten kuuntelemiseen ja kunnioittamiseen perustuva, rakentava työstä palautetta hakeva ja antava vuorovaikutus edistää työn tavoitteiden saavuttamista ja hallinnan tunnetta työssä.

Oletko huomannut, että työkykysi on joka päivä hiukan erilainen riippuen siitä, millaisia haasteita työ tuo tullessaan? Joskus hankala asiakaskohtaaminen jää harmittamaan, ja työinto laskee. Työkaverin huonotuulisuus tarttuu. Toisinaan pääset loistamaan taidoillasi ja saat hyvää palautetta työstäsi. Hyvä minä! Toiselle hyvästä työstä annettu palaute lämmittää sekä palautteen saajaa että antajaa.

Työyhteisön antama sosiaalinen tuki on tärkeä voimavara työkyvyn päivittäisessä uusintamisessa. Ei ole samantekevää, millaista käytöstä työssä viljelet! Yrityksesi tunnelma heijastuu väistämättä myös asiakkaisiin. Kärttyisenä palveltu asiakas tuskin on tyytyväinen asiakas. 

Mikäli sinulla ei ole työkavereita, mieti kenen kanssa voit keskustella työhösi liittyvistä kysymyksistä. Kasvata ammatillista verkostoasi. Hakeudu porukoihin, joissa voit luottamuksella keskustella yrityksesi asioista.