Kalatalouden työkalupakin rakentamisessa on käytetty työkalupakissa esitettyjen lähteiden lisäksi seuraavaa kirjallisuutta. Halutessasi syventyä eri aihealueisiin syvemmin, kannattaa hyödyntää ainakin näitä lähteitä.


Hassi J, Lehmuskallio E, Junila J, Rytkönen M. Paleltumat ja muut ihoon kohdistuvat kylmähaitat. Duodecim 2005; 121(4).

Heinimaa, S. 2002. Sirkka. Valo ja sen vaikutukset kalanviljelyssä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Lönnström, L & Bylund, G. 2001. Kalarokottajan käsikirja.

Kaustell, K. 2017. Ammattikalastuksen työturvallisuushankkeet ammattikalastuksessa. Työturvallisuuskeskuksen kutsuseminaari 23.10.2017.

Launis, M & Lehtelä, J (toim.). 2011. Ergonomia.

Lätti, M. 2007. Pienkuormainten turvallisuus - muistilistaa käyttäjille. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: maatalous 4/2007. 

Lätti, M. 2009. Mönkijällä turvallisesti. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: maatalous 4/2009 (613). 

Mäkinen, T. 2015. Ammattikalastajien työtapaturmat – Vuosina 2000-2014.

Partanen, P. 2017. Kala – kohtalo vai kutsumus?

Pekkarinen, A, Niskanen, J & Anttonen, H. 2002. Ergonomia ja kylmätyöskentely kalanviljelylaitoksissa.

Saarelma, O. 2017. Yläraajan vammat. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00349.

TTL, TVL, TTY. 2007. Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset – Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen.

Virta, A. & Aaltonen, M. Työtapaturmaseurausten ja -kustannusten selvittäminen yritystasolla. TTL, Inhimillinen työ -osaamiskeskus, Työturvallisuustiimi.