Työpaikkasi muuttuu kaiken aikaa. Olosuhteet, käytetyt välineet ja menetelmät, ehkä työntekijätkin vaihtuvat. Vastaan tulee yllättäviä tilanteita, jossa työ tehdään totutusta poikkeavilla tavoilla.

Työhön perehdyttämisen perusta on terveellisten ja turvallisten työprosessien ja -menetelmien tuntemus. Jos teet itse työtäsi perstuntumalla, etkä tunne terveellisiä ja turvallisia työtapoja, tulet todennäköisesti perehdyttäneeksi muille kehnoja käytäntöjä, jotka paljastuisivat tekemällä rehellinen riskinarviointi

Oikeat tavat tehdä työtä saattavat unohtua harvoin tehtävissä töissä. Esimerkkejä tällaisesta on harvoin tehtävät kunnostustyöt, sesonkiluonteiset työt tai harvoin tapahtuva työkaverin tuuraaminen.

Toisaalta työntekijät eivät ole ehkä kummemmin miettineet työn tekemistä turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmista. Tiedätkö, onko työntekijöilläsi tieto siitä, mikä olisi paras käytäntö työn turvalliseen tekemiseen? Entä muuttuuko tieto toiminnaksi työhön ryhdyttäessä?

  • Näytä muille, että arvostat itse turvallista ja terveellistä työn tekemistä.  
  • Sano ääneen, että sinun velvollisuutesi suojella työntekijöitäsi vahingoilta ja loukkaantumisilta ja se on sinulle tärkeää. Tehtävä on kuitenkin sinulle mahdoton, jos kaikki eivät toimi turvallisuuttaan ja muiden turvallisuutta kunnioittaen.

Perehdytys ei koske vain uusia työntekijöitä, vaan perehdytystä tarvitaan ainakaan, kun jokin työssä esiintyvä asia muuttuu. Toki perehdyttäessä on hyvä ottaa huomioon, ketä perehdytät. Perehdytätkö ensi kertaa työelämässä olevaa kesätyöntekijää, heikosti suomea taitavaa maahanmuuttajaa vai kokenutta työtekijää?

Perehdytyksen ja työhön opastamisen perusohjeet kuuluvat:

  •  tunne työn riskit sekä turvallisimmat ja terveellisimmät tavat tehdä työtä
  • älä oleta mitään
  •  varmista, että työntekijä on ymmärtänyt työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät menettelyt ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti.

Turvallisuus kytkeytyy suoraan työn ja työelämän laatuun. Perehdytyksellä varmistat, että yrityksessäsi jokainen toimii vastuullisesti, turvallisesti ja terveellisesti. Kun työssä ei tapahdu virheitä ja vahinkoja, työ sujuu ja tuottavuus paranee.