Muutokset työelämässä ovat jatkuvia, joten perehdyttämistä ja työnopastusta tarvitaan aina. Seuraavat kysymykset auttavat käymään läpi, miten perehdyttäminen ja työnopastus on hoidettu sinun työpaikallasi:  

  •  Tiedätkö, mitä työturvallisuuslaki L736/23.8.2002 sanoo perehdyttämisestä? Mikä on työnantajan ja mikä työntekijän vastuu?  
  • Tunnetko erilaisten työntekijäryhmien perehdyttämiseen liittyvät asiat? Miten perehdytät kesätyöntekijän, vuokratyöntekijän tai maahanmuuttajan? Miten heidän perehdyttämisensä poikkeaa uusiin tehtäviin siirtyvän kokeneen työntekijän perehdyttämisestä? Miten perehdytät esimiestehtävässä aloittavan työntekijän? Entä pitkän sairauspoissaolon jälkeen työhön palaavan työntekijän?
  • Miten olet varautunut perehdyttämiseen? Tunnetko perehdyttämisprosessin kulun? Onko sinulla aineistoa työhön perehdyttämiseen? Kuka perehdyttämisestä vastaa? 
  • Miten varmistut siitä, että perehdyttäminen on mennyt perille ja työntekijä on oppinut oikeat ja turvalliset työtavat?

Perehdytä hyvin -teemasivuilta  löydät mittavasti tietoa siitä, miten opastat työntekijät turvalliseen ja terveelliseen työhön. Kun työntekijät hallitsevat työtehtävänsä, tuntevat vastuunsa, osaavat käyttää koneita, laitteita ja työvälineitä oikein, he voivat kokea hallitsevansa työnsä. Se lisää psykososiaalista turvallisuutta ja sen kautta työnhyvinvointia.

Varmista, että osaat toimia itse myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Anna toimintaohjeet häiriö- ja poikkeustilanteisiin ja varmista, että työntekijät osaavat toimia antamiesi ohjeiden mukaan ja noudattavat niitä.

Vaikka kirjallisen työnopastussuunnitelman laatiminen saattaa tuntua työläältä, se helpottaa sinua merkittävästi perehdyttämisessä. Kirjallista suunnitelmaa noudattamalla voit varmistaa, että työntekijät toimivat hyvien ja turvallisten työkäytäntöjen mukaan systemaattisesti. Se parantaa tuotannon laatua ja työn tuottavuutta. 

Kirjallisen suunnitelman avulla voit seurata perehdytyksen etenemistä ja sitä, miten työntekijä omaksuu oikeat työn prosessit ja työmenetelmät. Kirjallisiin perehdytysohjeisiin, joka sisältää työohjeet, on myös työntekijän helppo palata työtä opetellessaan. 

Ota työntekijältä allekirjoitus hänen henkilökohtaiseen perehdyttämisasiakirjaansa, kun olet perehdyttänyt hänet työhön. Allekirjoituksellaan työntekijä kuittaa, että hän on saanut tarpeidensa mukaisen opastuksen työhön. Mikäli työntekijälle sattuu työtapaturma, sinulla on näyttö, että olet kantanut vastuusi työhön perehdyttämisessä.