Liukastuminen, kaatuminen ja kompastuminen ovat useimmin kalataloustyössä sattuvia tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita. Kuinka usein sinä olet vaarassa liukastua, kaatua tai kompastua työtä tehdessäsi?

Läheltä piti -tilanteet syntyvät usein rutiinitöissä tutuilla työmailla: omalla tutulla laiturilla, veneellä ja jokapäiväisellä kulkureitillä. Jos selviydyt tilanteista toisensa jälkeen ilman suurempia vaurioita, tilanteet muodostuvat osaksi työtä. Et todennäköisesti kiinnitä niihin sen kummempaa huomiota. Sen seurauksena läheltä piti -tilanteisiin liittyvät todelliset vaarat jäävät tunnistamatta.

Tapaturman jäävuorimalli kuvaa sitä, montako vaaratilannetta tai henkilö- ja materiaalivahinkoa keskimäärin on jokaisen tapahtuneen tapaturman taustalla. Kun tapaturma napsahtaa kohdalle, on jo sattunut monia pienempiä vahinkoja. Ota pienetkin tapaturmaa ennakoivat tapaukset tosissasi. Tunnistamalla "pinnan alla" olevat läheltä piti -tilanteet ja puuttumalla niihin, voit estää tapaturman syntymisen. Toimi ennen kuin napsahtaa!

kuvajäävuorimalli

Vesillä ja kala-altailla liikkuminen on kuin jäävuoren huipulla kikkailua. Alustalla mädäntyvät märät lehdet, kuuraiset, jäätyneet ja märät pinnat, liukas nurmikko ja kaltevat työskentelyalustat lisäävät riskiä liukastua, kaatua, kompastua ja joutua veden varaan. Maalla sijaitsevilla kala-altailla tehtävät huoltotoimenpiteisiin, kuolleiden kalojen keräämiseen ja lintuverkkojen asettamiseen liittyy samanlaisia riskejä kuin vesillä olevan kala-altaan kehikon päältä tehtäviin töihin.

Maalla sijaitsevilla kalanviljelylaitoksilla välisiltojen kynnykset ovat vaaran paikkoja. Vesistössä olevan kala-altaan elastiselle kehikolle meneminen vaatii liukkaan muoviputken päällä kävelemistä. Merenkäynnin takia alusta on epävakaa. Se voi olla kuuran liukastama tai jäänmuodostuksen seurauksena epätasainen.

Tarkistuslintu

                                Riskien kartoittamiseksi
Vesialueilla liikkumiseen liittyy aina riski veden varaan joutumisesta. Yksi huonosti tehty solmu, joka pettää narusta vetäessä, voi heittää kalastajan yli aluksen laidan. Kalanviljelytyössä maalla esimerkiksi lehtien poistamiseen sihdistä sillalta, voi liukastuessasi pudottaa sinut veteen. Sihtiin joutuessasi olet hengen vaarassa. Kalanviljelyssä ulkoulkoaltailla voit kompastuessasi pudota veteen ja sotkeutua lokkiverkkoon. 


Tarkistuslintu


      


     Varaudu veden varaan joutumiseen 


Seuraavassa on kalanviljelijän alukseensa rakentama ratkaisu vedestä ylöspääsemiseksi:

valmis sarja
Kuvat: Sami Suominen

 Liian hyvä luottamus omaan selviytymiseen kalataloustyön vaativissa olosuhteissa voi johtaa tapaturmaan. Oman huomiokyvyn herpaantuminen esimerkiksi puhelimen soidessa voi olla kohtalokasta. Varmista omalla kohdallasi, että huolimattomuus ja välinpitämätön asenne työohjeita, toimintatapoja ja vastuita kohtaan eivät estä turvallista ja tuottavaa työtä.

Kalataloustyössä sääolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti työolosuhteisiin. Sinun velvollisuutesi, on varmistaa, että voit tehdä työsi turvallisesti. Määrittele työhösi riskitasot:

  • Missä olosuhteissa työhön lähdetään?
  • Milloin työ siirretään turvallisempaan ajankohtaan ja olosuhteisiin?
  • Missä olosuhteissa työ tehdään parityönä?