Tottumus on toinen luonto, sanotaan. Työn tuottavuuden kannalta ydinkysymys on: oletko omaksunut työn sujumista edistäviä työskentelytapoja?

Taipumuksemme työskennellä kerran omaksutuilla tavoilla, estää tehokkaasti havaitsemasta kehittämisen paikkoja. Työympäristön siisteys ja järjestys on tuottavuuteen suoraan liittyvä asia, johon sinunkin kannattaa kiinnittää huomiota.

Hyvin järjestetty ja siisti työympäristö sujuvoittaa työn tekemistä. Järjestyksessä olevat tavarat ja materiaalit on helppo löytää. Niiden etsimiseen ja liikutteluun ei kulu turhaan aikaa.

5S on toimintatapa siisteyden ja järjestyksen luomiseen ja säilyttämiseen. Etenemällä seuraavien vaiheiden mukaan voit parantaa työsi tuottavuutta.

5S -kaava logoilla