Toisin kuin vanha sanonta väittää, vahingot sattuvat kello kaulassa. Lähes jokaisen vahingon taustalla on

  • ihmisen toimintaan
  • teknologiaan (koneet, laitteet, materiaalit, järjestelmät) ja 
  • työn organisointiin (ohjeet, toimintatavat, vastuut, tiedonkulku) liittyviä tekijöitä. 

Tunnistamalla nämä tekijät ja puuttumalla niihin voit estää vahingon ja sen seuraukset itsellesi ja liiketoiminnallesi.

Läheltä piti -tilanteet ovat työturvallisuushavaintoja jotka antavat tärkeää tietoa siitä, missä kohdin työn turvallisuutta on syytä ryhtyä parantamaan etukäteen. Järjestelmällinen työturvallisuushavaintojen kirjaaminen on keino päästä yrityksessäsi tapaturmien jäljille ja torjua niitä. 

Läheltä piti -tilanteesta kannattaa raportoida ainakin seuraavat tiedot: 

Missä läheltä piti -tilanne tapahtui? Kuvaa tapahtumapaikka ja työympäristön olosuhteet tapahtumahetkellä.

  • Milloin tilanne tapahtui? Merkitse päivämäärä ja tarkka kellonaika.
  • Mitä työtä tehtiin? Kuvaa tarkasti työvaihe, käytetyt työvälineet ja laitteet, minkälaista    työvaatetusta ja suojaimia käytettiin.

  • Mitä olisi voinut tapahtua? Kuvittele mahdolliset läheltä piti -tilannetta seuraavat tapahtumat. Minkälaisia tapaturmia siitä olisi voinut seurata?

Sopikaa työpaikallasi, kenelle läheltä piti -ilmoitukset toimitetaan, milloin ja miten niitä käsitellään. Arvioikaa turvallisuushavaintoja säännöllisesti.

  • Mihin työvaiheisiin turvallisuuspoikkeamat kohdistuvat?
  • Mitkä asiat vaikuttavat turvallisuuspoikkeamien syntymiseen? (esim. kiire, huonot sääolosuhteet, valaistusolosuhteet). Voit käyttää arvioinnin järjestelmällisyyden lisäämiseen riskikartoitustyökalua: vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi_ohje (pdf) (317.7 KB)
  • Miten tilanteen syntyminen olisi voitu estää? Tartu toimeen riskien poistamiseksi ja vähentämiseksi. 

Tästä linkistä löydät turvallisuushavaintolomakkeen. Sen avulla voi ryhtyä keräämään systemaattisesti läheltä piti -tilannehavaintoja. Vain tunnistamalla vaaran paikat työssä, voit johtaa yrityksesi turvallisuutta ja tuottavuutta.