Kun kehität yrityksesi liiketoiminnan käytäntöjä, sinun on hyvä pohtia, mikä on yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja millä tavoin toimintaympäristö muuttuu. Toimintaympäristön ja liiketoiminnan muuttuminen voivat karkeasti ottaen olla neljässä suhteessa toisiinsa.

Kuvaliiketoiminnannykytila

Minkälaiseksi arvioit yrityksesi ja toimintaympäristön nykytilan? Mitkä nykytilanteessa ovat yrityksesi vahvuuksia? Mikä tilanteessa tuntuu uhkaavalta? Mitä liiketoiminnan alueita sinun pitää yrityksessäsi kehittää?

Kalastuksen olosuhdekatsaus kertoo viimeisimmän tiedon kalastuksen nykyisistä olosuhteista.

Kehittämisen perustaksi on hyvä myös miettiä, minkälaisessa toimintaympäristössä liiketoimintasi tapahtuu tulevaisuudessa, esimerkiksi 5-10 vuoden kuluttua. Tulevaisuudentutkijat esittävät kalatalouden kehityssuunnista seuraavia todennäköisiä tulevaisuuskuvia eli skenaarioita: 

Toimintaympäristömme ennakoidaan muuttuvan entistä kiivaampaan tahtiin. Tulevaisuudentutkijoiden mukaan muutoksia on tiedossa tulevan 30 vuoden aikana enemmän kuin kuluneen sadan vuoden aikana. Muutokset ovat poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia. 

Poliittiset muutokset koskevat esimerkiksi liiketoimintaa koskevia määräyksiä ja tukia. Ne vaikuttavat merkittävästi siihen, mitä kannattaa tehdä ja missä. Taloudelliset muutokset liittyvät talouden kasvuun ja kuluttajien ostovoiman muutoksiin. Maailmanlaajuiset markkinat vaikuttavat entistä enemmän suomalaiseen liiketoimintaympäristöön. 

Kalataloudessa sosiaaliset muutokset liittyvät erityisesti kuluttajien ruokailuun, ajankäyttötapoihin ja ammattivalintaan liittyviin asenteisiin ja arvoihin. Väestömme ikääntyy. Kalataloudessa toimivien ammattilaisten keski-ikä on varsin korkea. 

"Alalle tarvitaan lisää nuoria. Jotta ala kiinnostaisi, sillä pitää olla menestymisen mahdollisuudet sekä tukijärjestelmä, joka mahdollistaa alkuun pääsemisen", rannikkokalastaja toteaa  Petra Partasen (2017) kirjassa Kala - kohtalo vai kutsumus?

Voimakas digitalisaatiokehitys muuttaa kalataloudessa käytettävää teknologiaa, kuten paikannus- ja pyyntimenetelmiä. Vesistöjen tila ja muutokset kalakannassa ovat esimerkkejä ekologisista toimintaympäristömuutoksista. 

Kaikki edellä kuvatut muutokset vaikuttavat siihen, minkälaisilla markkinoilla liiketoimintaa tulevaisuudessa harjoitat. Muutosten ennakointi auttaa sinua muuttamaan liiketoimintaasi siten, että se on kannattavaa myös tulevaisuudessa.

Juuri siksi kannattaa tosissaan pohtia: 

  • Minkälaisessa toimintaympäristössä sinä näet yrityksesi tulevaisuudessa toimivan? 
  • Miten se vaikuttaa yrityksesi kehittämiseen?