Tuottavuus on organisaation menestymisen yksi kolmesta ydintekijästä. Yrityksen menestyminen riippuu yleisesti: 
  • toiminnoista, joita organisaatio toteuttaa eli ”mitä tehdään”
  • tavaroiden ja palvelujen osto- ja myyntihinnoista  - "hinnoista, joilla toimitaan” sekä 
  • tuottavuudesta, jonka avulla panokset muutetaan tuotteiksi - ”kuinka toimitaan”
Tuottavuuden lisääminen on siis yrityksen yksi tapa luoda toiminnallaan lisää arvoa. Sitä ja yrityksen menestymisen kahta muuta ydintekijää voidaan kuvata arvonmuodostuspyörällä.

kuvaarvonmuodostusympyrä