Logot

Elinkeinokalatalouden kehittämishanke

Kehityshankkeen tavoitteena on kalanviljelyn ja kaupallisen kalastuksen parissa toimivien yritysten toimintaedellytysten, kannattavuuden, tuottavuuden ja johtamisen kehittäminen.

- hankkeessa yhdistyvät vahvasti johtamiskoulutus ja työntutkimus

- hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen otetaan mukaan 20 kalanviljely- ja kaupallisen kalastuksen yritystä.

- toteutusaika on 1.9 2016 - 31.7 2018

- rahoittajana hankkeessa ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahasto/Varsinais-Suomen Ely.