Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n koordinoimassa DESERVE (DEvelopment platform for Safe and Efficient dRiVE) -hankkeessa kehitetään uudentyyppisiä ohjelmistoalustoja, joihin kytketään ajoneuvojen vaatimat aistit, kuten kamerat, tutkat ja laser-skannerit. Ohjelmistoalusta mahdollistaa ohjelmistokomponenttien ja antureiden kytkemisen mukaan ajoneuvojärjestelmiin siten, että niiden luotettavuus ei vaarannu.

TTS toteuttaa ja testaa projektissa kehitettyä turvalaitteiden kehitysalustaa. Tämän lisäksi hyödynnetään VTT:n kehittämän katseen tunnistukseen pohjautuvan kuljettajan monitoroinnin toimivuutta korkeatasoisella rekkasimulaattorilla. TTS vastaa koko hankkeen testitulosten todenmukaisuudesta sekä käyttökelpoisuuden arvioinnista.

Iveco Finland on toimittanut projektin käyttöön kuorma-auton, johon on asennettu erittäin kehittynyt kamerajärjestelmä. Se koostuu neljästä 360°:n kamerasta, kolmesta 3D-kamerasta, yhdeksästä lähialuetutkasta ja kolmesta ohjaamokamerasta. Näiden avulla kuljettaja saa reaaliaikaista tietoa auton ympärillä olevista esteistä ja mahdollisista turvallisuusriskeistä. Ohjaamokamerat vastaavasti tarkkailevat kuljettajan vireystilaa ja ajokäyttäytymistä.