Toteuttajien roolit

  • TTS keskittyy hankkeessa yritysten toimintaedellytysten kartoittamiseen, konkreettiseen työntutkimukseen, ECOL (ESTA järjestön ylläpitämä nosturinkuljettajakoulutus ja pätevyystietorekisteri) kumppanuuden kehittämistä sekä koordinoi hanketta
  • DK-EUC Lillebælt (DK) toteuttaa osaltaan suunnittelua ja pedagogista mallia, osallistuu yhteistyössä ECOL kumppanuuden kehittämiseen
  • SE-Kranbolaget i Stockholm AB (SE) toteuttaa osaltaan pedagogisen mallin toiminnan kehittämiseen ja tuo yrityksen näkökulmaa ruotsalaisen työ- ja opintokulttuurin osalle
  • Kaikki osalliset osallistuu hankkeen koulutusten ja työpajojen toteuttamiseen