Hankkeen toimenpiteet

  1. Yhteistyötahojen kanssa suunnittelupalaverien pitäminen (5-9/2018)
  2. Simulaattorikumppaneiden kanssa suunnitteluyhteistyön käynnistys
  3. Yhteistyövaikutusten analysointi (2018-2019)
  4. Toimintamallien luominen ja työpajat (10/2018 – 12/2019)
  5. Pilotointi koululla, ”simulaatoriolosuhteissa” (2019)
  6. Verkostoyhteistyö ja konseptin jalkauttaminen
  7. Viestintä ja tiedottaminen