pk-yrityksille__uusiutuvasta_energiaa_TTS

Pk-yrityksellä on paljon uusiutuvan energian vaihtoehtoja. Ensimmäinen ja merkityksellinen kysymys on, haluaako yritys investoida ja osallistua itse lämmityksen ylläpitoon. Suomessa on laajasti tarjolla lämpöyrittäjiä, jotka tarjoavat monipuolisia palveluja yrityskohteiden lämmityksen ulkoistamiseen (linkki tänne: http://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/hankkeet/metsahankkeet/uusiutuvista_energiaa/lampoyrittajyys). Mikäli yrityksen on mahdollista investoida ja osallistua itse lämmöntuotantoon, kysymykseen tulevat eri lämmitysmuotojen sopivuus omaan kohteeseen. Uusiutuvat energiamuodot ovat ympäristöystävällistä, mutta monesti myös taloudellisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja. Lisäksi uusiutuvan energian käyttöä voidaan hyödyntää yrityksen tuotteiden ja palveluiden erilaistamiseen sekä markkinointiargumenttina.