Uusiutuvista energiaa pienkäyttäjille

Pienkäyttäjillä tarkoitetaan kotitalouksia ja tässä hankkeessa keskitytään uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksiin. Lämmitys on kotitalouksien energiankulutuksessa merkittävä tekijä. Tilojen ja käyttöveden lämmitys muodostaa keskimäärin yli 80 prosentin osan asumisen energian kulutuksesta. On mahdollista, että uusiutuvan energian ratkaisu koskee koko kiinteistön lämmitystä tai vaihtoehtoisesti lämmitysratkaisu voi olla yhdistelmä eri energiamuotoja. Kokonaisratkaisuna voi toimia esim. pellettilämmitys. Lisäksi kotitalouden voivat toimia hajautetun energian tuottajina pientuulivoiman tai aurinkosähköpaneelien avulla. Myös kokonaan uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hankkiminen sähköyhtiöltä on kuluttaja-asiakkaille mahdollista. Henkilöautoilijalle sähköauton valitseminen on jo mahdollista, ja bioetanolin käyttö onnistuu sille soveltuvalla bensiinimoottorilla varustetulla autolla. Näistä teemoista löydät lisätietoa vasemmalta otsikkojen alta. Materiaaleja lisätään hankkeen edetessä.