Lämpöyritysten kannattavuus


Metsäenergiaketjun muiden toimijoiden kannattavuuden heilahteluista huolimatta lämpöyritysten kannattavuus on viime vuosina pysynyt hyvällä tasolla. Vuoden 2017 tilinpäätöstietojen perusteella lämpöyritysten liiketoiminta säilyi hyvällä tasolla. Erityisesti parhaiten itse liiketoimintaa, lämmöntuotantoa ja -myyntiä, kuvaavat tunnusluvut, käyttökate ja liiketulos, olivat korkealla tasolla. Sijoitetun pääoman tuoton hyvyys puolestaan riippuu rahoittajan tuottovaatimuksesta.

Myös tarkasteltava vakavaraisuuden mittari, omavaraisuusaste oli tarkasteltavilla yrityksillä vuonna 2017 hyvällä tasolla. Lyhyen ja hieman pidemmän aikavälin maksuvalmiutta kuvaavat quick ratio ja current ratio olivat tyydyttävällä tasolla. Omavaraisuuden melko tasainen kasvu viime vuosien aikana kertoo laitoskannan ikääntymisestä. Yksittäisten tunnuslukujen kehitys on esitetty oheisessa kuvaajassa.Taloudelliset tunnusluvutKannattavuuden ja vakavaraisuuden hyvistä sekä maksukyvyn tyydyttävistä arvoista huolimatta on kuitenkin hyvä huomata, että jokaisen tunnusluvun kohdalla vaihteluväli oli suuri ja mukaan mahtui myös tappiota tekeviä yrityksiä.

Tarkastelun otos oli 20 yritystä, joista 14 oli osakeyhtiöitä ja 6 osuuskuntia. Tarkasteluaineistossa oli mukana ainoastaan yrityksiä, joiden liikevaihdosta vähintään puolet muodostui energian myynnistä. Tilinpäätökset kohdistettiin kalenterivuosille tilikauden päättymispäivän mukaan. Tarkastelu suoritettiin Asiakastieto Oy:n laskemista tunnusluvuista ilman oikaisuja. Suurista vaihteluväleistä ja havaintojen määrästä johtuen yksittäisilläkin havainnoilla saattaa olla selvä vaikutus mediaanilukuihin (liikevaihdon osalta käytetty keskiarvoa).

Yritysten omia arvioita menneestä ja tulevasta

Vuonna 2018 osana TTS:n Bioenergia-alan kehittämiskyselyä sekä lämpöyrittäjätilastointia 18 lämpöyrittäjää arvioi kolmea kulunutta ja kolmea tulevaa lämmityskautta. Vastaajat arvioivat liiketoiminnan liikevaihdon, tuotemäärän ja kannattavuuden olleen ja säilyvän lähitulevaisuudessa vähintäänkin vakaina.

Lämpöyrittäjyyden 3 edellistä ja 3 tulevaa


Aiheeseen liittyvät julkaisut:

Tarkastelussa lämpöyrittäjyys vuonna 2017 (2016 kannattavuus)

Lämpöyrittäjyystoiminta vuonna 2016 (2015 kannattavuus)

Lämpöyrittäjyystoiminta vuonna 2014 (2013 kannattavuus)

Lämpöyritysten kannattavuus on parantunut (2012 kannattavuus)