Arvoketjut

Lämpöyritysten arvoketjut vaihtelevat hyvin paljon yritysten välillä. Erityisesti eroja on eri työvaiheiden ulkoistuksen tasossa. Valtaosa yrityksistä ostaa energiapuun rankana tienvarresta ulkoistaen energiapuuraaka-aineen hankinnan. Myös energiapuun haketus ja kuljetus hankitaan usein ulkopuoliselta urakoitsijalta. Vaikka lämpöyrittäjä vastaa lämmöntuotannosta, varsinaiset lämpölaitoksen käyttö- ja huoltotoimet voidaan myös ulkoistaa.


Alla olevassa on esimerkki lämpöyrityksen arvoketjusta.

Lämpöyritysten arvoketjut TTS Työtehoseura Uusiuttuvasta energiaa
Lähde: Lämpöyritysten arvoverkot ja taloudellinen suorituskyky, Korri ja Kettunen, TTS, 2015.

Lämpöyritysten arvo-/toimintaketjuja on tarkasteltu myös TTS Työtehoseuran Lämpöyrittäjyys 2015 -kyselyssä. Saatujen vastausten (27 kpl) mukaan kaikki lämpöyrittäjät ilmoittivat olevansa vastuussa lämpölaitosten käytöstä ja ylläpidosta. Lisäksi polttoaineen varastointi terminaalissa tai käyttöpaikalla (22 yritystä,) ja lämmönjakelu (21 yritystä) hoidettiin pääosin itse. Yli puolet (15) yrittäjistä ilmoitti yrityksen vastaavan myös polttoainekuljetuksista, runsas kolmasosa (10 yritystä) haketuksesta ja vajaa kolmannes (8 yritystä) energiapuun korjuusta. Lisäksi yksi vastaaja ilmoitti myös rakentavansa itse lämpölaitoksia.

Vastaukset on havainnollistettu alla olevassa kuvassa.

Lämpöyrittäjyys Suomessa TTS Työtehoseura
Lähde: Lämpöyrittäjyys Suomessa, Hankeraportti, Korri, 2016.