Lisätietoja hankkeesta

Henna Hurttala
Asiantuntija
050 329 7498
Arto Kettunen
Erikoisasiantuntija Biotalous
0500 454 017

Metsänomistajan talouskoulu TTS Työtehoseura

TTS Työtehoseura ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistys tarjoavat talousosaamista metsäomaisuutesi parhaaksi

Metsänomistajien talousosaamisen kehittäminen on tärkeää. Kaikenkokoisia metsätiloja voi hoitaa kannattavasti. Aktiivisesti hoidettuna pieniltäkin tiloilta löytyy lähes vuosittain metsänhoito- ja hakkuukohteita, vaikka päätehakkuita tehdään harvakseltaan.

Kannattavan metsänomistuksen tueksi on nykyisin tarjolla sekä tarkkaa tietoa metsävaroista että työkaluja, joiden avulla oman metsäomaisuuden hoito ja hallinta on entistä helpompaa.

Metsäomistajan Talouskoulu on koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on opastaa metsänomistajia liiketaloudelliseen ja kannattavaan metsäomaisuuden hoitoon. Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus sisältää kahdeksan koulutusmoduulia, joista voit valita mieleisesi kokonaisuuden.


Metsänomistajan Talouskoululle on haettu jatkorahoitusta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Mikäli rahoitus järjestyy, koulutus jatkuu vuoden 2019 puolella ja kestää vuoden 2020 loppuun.

Uudessa Metsänomistajan talouskoulussa säilytetään hyväksi huomattu monimuoto-opiskelu ja lähiopetus vertaistuen ja opiskelijoiden kohtaamisen mahdollistamiseksi. Opintojen sisältöihin tuodaan lisää digitaalisuutta ja oppimisympäristöä kehitetään nykyistä vuorovaikutteisemmaksi. Henkilökohtainen omistajuussuunnitelma säilytetään opinnoissa, koska se henkilökohtaistaa opintoja ja kokemustemme mukaan lisää opiskelijoiden mielenkiintoa opiskelua kohtaan.Koulutusmoduulit

1)    Metsätalouden erityispiirteet ja kannattavuuden mittaaminen
2)    Metsävaratieto ja metsäsuunnitelma
3)    Metsätalouden kannattavuuden parantaminen
4)    Metsäverotus
5)    Metsätalouden investointien kannattavuuden arviointi
6)    Metsäomaisuuden arvo ja metsään sijoittaminen
7)    Hakkuut kannattavuuden näkökulmasta
8)    Henkilökohtainen omistajuussuunnitelma

Opiskelu on joustavaa

Käytössämme on etä- ja e-oppimisen uusimmat työkalut ja alustat. Opiskelemme pienryhmissä osaavien valmentajien ohjaamana, joten henkilökohtaista ohjausta ja vertaistukea on kaikille halukkaille tarjolla.

Koulutuksen hinta on 40 €/moduuli; koulutusmaksun voit vähentää metsäverotuksessa.

Ilmoittaudu mukaan Metsänomistajan talouskouluun:
www.tuohtametsasta.fi