Kysy lisää

Pertti Hourunranta
Koulutuspäällikkö Metsäala


Metsäkoneyrittäjän liiketoimintaosaaminen 2016 -2018

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Koneyrittäjien Liiton, Helsingin Yliopiston ja Tapion kanssa metsäkoneyrittäjien liiketoimintaosaamista. Hankkeen rahoittajina toimivat Metsämiesten Säätiö, Kollin Säätiö ja OPH.

Hankkeessa on laadittu 

  • Metsäkoneyrittäjän liiketoimintaopas, joka ilmestyy OPH:n julkaisuna keväällä 2018.
  • mooc-virtuaalikurssina suoritettava "Metsäalan yrittäjän liiketoiminnan perusteet" -kurssi. KATSO TÄSTÄ