Hankkeen ytimenä on matalan kynnyksen koulutusohjelma.

Kunkin aihepiirin lähiopetus toteutetaan yhden päivän aikana pienryhmissä, joita muodostetaan 13 paikkakunnalle aloitustilaisuuksissa saatujen palautteiden mukaan. Seuraathan sivustoa; tarkemmat ajat ja paikat ilmoitetaan täällä!


Keväällä 2019
Paikkakuntakohtaiseen aikatauluun tästä

TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN

Helpot keinot ja työkalut nopeaan tuottavuuden kehittämiseen

työajan ja työnteon suuntaaminen arvoa tuottavaan työhön - työympäristön kehittäminen  - työmenetelmien ja työprosessien suunnittelu - työnopastus, perehdyttäminen ja työnohjaus yrittäjän näkökulmasta - ergonomia, työturvallisuus ja työhyvinvointiasiat kuntoonSyksyllä 2019

TALOUDELLISESTI KANNATTAVA LIIKETOIMINTA

Mitä yrittäjän pitää tietää yrityksen taloudesta?

Tuloslaskelman ja taseen lukutaito - kassavirtalaskelmat - kriittiset tunnusluvut - käyttökate ja myyntikate, miten eroavat toisistaan - palvelujen hinnoittelu - kustannuslaskenta, urakkalaskenta - työkalujasopimusten tekoon ja tarjousten laadintaan

 

IHMISSUHDE- JA JOHTAMISTAIDOT

Omien toimintamallien tunnistaminen

DiSC -työyhteisöprofiili vuorovaikutus- ja johtamistaitojen kehittämisen tukena - kyky verkostoitua ja hakea kumppaneita - työkaluja henkilöstöjohtamiseen - oma työssäjaksaminen - ajanhallinta - stressi ja sen käsitteleminen - muutostilanteiden hallinta - haastavat esimies ja asiakastilanteet

 

Keväällä 2020

KASVUN MAHDOLLISUUDET

Yrityksen nykytilan ja toimintaympäristön analysoinnin työkalut

Kasvun halu: sisäinen vai ulkoinen - erilaiset keinot ja tavat kasvaa tai laajentaa liiketoimintaa - kasvu- ja laajentumissuunnitelman rakentaminen - rahoitusrakenteen stressitestaus suhteessa kasvu- ja laajentumissuunnitelmiin - kasvun etupainotteiset kulut

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU

Yritystoiminnan käynnistämisen tuki ja toiminnan vakiinnuttaminen

Kokoaikaisen ja ympärivuotisen liiketoiminnan rakentaminen - monialayrittäjyyden mahdollisuudet - verkostojen ja aliurakoinnin mahdollisuudet - synergia-edut muilta ja/tai rinnakkaisilta toimialoilta - uudet markkina-alueet kotimaassa ja kansainvälisesti - huomioon otettavat asiat uusille markkina-alueille siirtymisessä

 

Syksyllä 2020

PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA MYYNTI

Myyntiin ja asiakkuuksien hoitamiseen varmuutta

Asiakkuuksien kasvattaminen - asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen - palvelumuotoilu myyntityön tueksi - digitalisuuden hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa - uudet digitaaliset ja sähköiset työvälineet metsäalalla -henkilökohtaiset myyntitaidot