MeLua, eli metsä- ja luontopalveluyrityksiä, metsään! Hankkeessa tuotetaan matalan kynnyksen oppimis- ja verkostoitumisohjelma

Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen yhdessä toteuttama  hanke on suunnattu laajasti metsä- ja luontopalvelualan yrittäjille ja ammatinharjoittajille, yritysten osakkaille tai muille vastuullisessa asemassa työskenteleville. Verkostoitumishankkeeseen pyritään osallistamaan 100 metsä- ja luontopalvelualan yrittäjää eri puolilta Suomea. Hankkeen pääkohderyhmänä on 1-10 henkilöä työllistävät mikroyritykset.  

Kevättalvella 2019 alkavista, metsä- ja luontopalveluyrityksille suunnatuista 13 paikkakunnalla järjestettävistä koulutuksista lisätietoja täältä

Keskeistä on yritystoiminnan kehittämishalukkuus sekä yrittäjän mahdollisuus osallistua alueelliseen pienryhmätoimintaan. Yhteisiin verkostoitumistapahtumiin ja opintomatkoille pyritään saamaan mukaan laajasti muita alan yrittäjiä sekä keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä. 

Hanke on kestoltaan kolmevuotinen, ajoittuen vuosille 2018-2020.

Lisätietoja

Henna Hurttala
Asiantuntija
050 329 7498

MeLuaMetsään-logo

logoraita_MeluaMetsään