Lämpöyrittäjätilastointi

Työtehoseuran Lämpöyrittäjätilastointi-hankkeessa kartoitetaan kokonaiskuva kotimaan lämpöyrittäjäkentästä sekä tiedotetaan tuloksista uusiutuvan energia-alan toimijoita. Näin alan toimijoiden tarpeet ja haasteet voidaan tuoda lämpöyrittäjätoimintaan vaikuttavista säädöksistä ja tukitoimista päättävien tahojen tietoisuuteen.

 

Lämpöyrittäjyys on toimintamalli, jossa kiinteistön tai aluekohteen lämmitys on ulkoistettu lämmittämiseen erikoistuneelle toimijalle. Lämpöyrityksiä on suomessa 300–350 ja lämpöyrityskohteita noin 600 kappaletta.

 

Lämpöyrittäjätilastointi on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Uusiutuvan energian edistäminen -hankekokonaisuutta.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

  • Lämpöyrittäjärekisterin päivitys
  • Kannattavuustarkastelu ja haastattelut
  • Lämpöyrittäjyyden uudet tuulet -tarkastelu

Tulokset

Toimenpiteiden tuloksena saadaan päivitetty tieto lämpöyrittäjäkohteiden ja lämpöyritysten lukumäärästä, selvitys lämpöyritysten kannattavuudesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä vuonna 2017, sekä selvitys lämpöyritysten käyttöönottamista uusista teknologioista.

 

Hankkeen tuloksiin voit tutustua Työtehoseuran Lämpöyrittäjyys-sivuilla:
Uusiutuvista energiaa

 

Uusia lämpöyrittäjäkohteita kartoittavaan kyselyyn voit siirtyä suoraan osoitteessa:

Lämpöyrittäjäkysely

 

Lämpöyrittäjyyttä koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä asiantuntija Jukka Korriin, jukka.korri@tts.fi, p. 050 373 3890.