Osaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutus- ja tiedotushanke kohdennettuna metsätierakentamiseen, metsänlannoitukseen ja suometsien hoitoon.

MMM Metsäkeskus logot

Työtehoseura ja Suomen metsäkeskus kehittävät yhteistyössä työkaluja ja menetelmiä metsätie-, suometsänhoito- ja lannoitushankkeita koskevien liiketoimintamallien ja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien tarjontaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä alalla toimivien yritysten osaamista edellä mainittujen työlajien laatukysymyksissä ja kannattavuuden arvioinnissa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja se ajoittuu vuosille 2018–2019.

Järjestämme hankkeen avaustilaisuuksia metsä- ja infra-alan toimijoille seuraavasti:

  • Oulu 20.11.2018 klo 13–16 (ohjelma)
  • Rovaniemi 21.11.2018 klo 13–16 (ohjelma)
  • Vantaa 13.12.2018 klo 9–12 (ohjelma)
  • Kuopio 9.1.2019 klo 13–16 (ohjelma)
  • Seinäjoki 22.1.2019 klo 13–16 (ohjelma)

Tervetuloa keskustelemaan metsätie-, suometsänhoito- ja lannoitushankkeiden laatukysymyksistä ja taloudellisesta kannattavuudesta!


Ilmoittaudu avaustilaisuuksiin täältä!


Hankkeessa ensi vaiheessa kehitteillä olevien työkalujen ja laadukkaan tekemisen ohjeiden pilotointi ja käyttökoulutukset ajoittuvat vuodelle 2019. Toivomme pilotoinnista kiinnostuneiden toimijoiden ottavan yhteyttä projektiryhmään.


Lisätietoja: Jim Antturi, metsäasiantuntija, jim.antturi@tts.fi, 050 3363 157