Osaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutus- ja tiedotushanke kohdennettuna metsätierakentamiseen, metsänlannoitukseen ja suometsien hoitoon.

MMM Metsäkeskus logot

Työtehoseura ja Suomen metsäkeskus kehittävät yhteistyössä työkaluja ja menetelmiä metsätie-, suometsänhoito- ja lannoitushankkeita koskevien liiketoimintamallien ja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien tarjontaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä alalla toimivien yritysten osaamista edellä mainittujen työlajien laatukysymyksissä ja kannattavuuden arvioinnissa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja se ajoittuu vuosille 2018–2019.

Missä mennään?

Vuoden 2018 syksyllä ja alkuvuodesta 2019 järjestetiin viisi tapahtumaa eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa projektiryhmä esitteli hankkeessa kehitteillä olevia työkaluja ja ohjeita, käytiin läpi metsätierakentamisen, suometsien hoidon ja lannoituksen toteutusmääriä viime vuosilta sekä kuultiin ajatuksia osaamisen nykytilasta. Tilaisuuksissa kuultiin myös erinomaisia toimijapuheenvuoroja ja katsauksia muihin kehittämishankkeisiin.

Kiinteä osa kutakin tilaisuutta oli työpaja, jossa alan toimijat antoivat kehitysideoita hankkeessa kehitettäviin työkaluihin sekä vaihtoivat näkemyksiä alan nykytilasta. Menneet tapahtumat -osiosta löydät lisää tietoa jo pidetyistä tapahtumista.

Kehitystyö jatkuu hyödyntäen toimijoilta saatua palautetta. Hankkeessa ensi vaiheessa kehitteillä olevien työkalujen ja laadukkaan tekemisen ohjeiden pilotointi ja käyttökoulutukset ajoittuvat vuodelle 2019, ja niiden osalta ollaan sovitusti yhteydessä toimijoihin.


Lisätietoja:
Jim Antturi, metsäasiantuntija, etunimi.sukunimi@tts.fi, 050 3363 157
Mika Nousiainen, metsäteiden johtava asiantuntija, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi, 050 372 6641
Timo Pisto, metsäbiotalouskoordinaattori, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi, 044 710 4342