Muuttuva toimintaympäristö haastaa toimintamallit metsäpalveluyrityksissä

FOBIA (Forest Business Innovation and Advancement in the Northern Periphery)-projektin tavoite on vahvistaa Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin pohjoisilla ja syrjäseuduilla toimivien metsäpalvelu- ja metsäkoneyritysten kilpailukykyä. Projektin taustalla on tarve parantaa toimialan yritysten kykyä vastata uusiin vaatimuksiin.

 

FOBIA on EU:n Northern Periphery and Arctic Programmen (NPA) rahoittama, ja sitä koordinoi Luonnonvarakeskus (LUKE). Muita partnereita ovat Työtehoseura ry, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Tietohippu Oy, Ruotsin maatalousyliopisto, Skogsentreprenörerna (SE), Inverness College-UHI ja Waterford Institute. Lisäksi mukana on 11 liitännäispartneria.

Uusia liiketoimintamalleja käyttöön digitalisaatiota hyödyntäen

Metsätalous on tärkeä elinkeino pohjoisilla alueilla. Ohjelma-alueen maakunnat tuottavat Ruotsissa n. 30 % ja Suomessa n. 60 % raakapuusta. Näillä alueilla yksistään puunkorjuu työllistää suoraan yhteensä noin 10 000 henkilöä. Puuntuotannon ennustetaan lisääntyvän merkittävästi ohjelma-alueella seuraavien kymmenen vuoden aikana.

 

FOBIA:n tavoitteena on vahvistaa Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin pohjoisten alueiden metsäpalvelu- ja metsäkoneyritysten kilpailukykyä

  1. edistämällä uusien liiketoimintamallien syntyä,
  2. tuottamalla työkaluja toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen sekä
  3. tunnistamalla ja rakentamalla sähköisiä alustoja yrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja yritysten väliseen tiedonsiirtoon, verkottumiseen ja palveluiden kauppaan.

Biotalouden kasvusta vauhtia

Biotalouden kasvuun vastaaminen vaatii yrittäjiltä mittavia investointeja ja palvelujen kehittämistä. Metsäpalveluliiketoiminnan laajuus projektin toiminta-alueella vaihtelee yhden henkilön mikroyrityksistä kymmenillä koneilla urakoiviin yhtiöihin. Yritysten

koko kasvaa, ja niille on ulkoistettu uusia tehtäviä kuten suunnittelua, laadun tarkkailua ja raportointia.

 

Yrittäjien liiketoimintaosaaminen ei usein vastaa lisääntyviä vaatimuksia, mutta ajanpuute ja pitkät välimatkat rajoittavat uusien taitojen hankkimista. Lisäksi monien yritysten kannattavuus on heikko, minkä vuoksi niillä on vaikeuksia ammattitaitoisen työvoiman palkkaamisessa ja alalla pitämisessä. FOBIAssa tähdätään näiden esteiden poistoon kohdealueiden ja -maiden erikoispiirteet huomioiden.

 

Lue lisää, ja tilaa projektin uutiskirje


FOBIA project video

With English subtitles, Finnish subtitles and Swedish subtitles