Vaskelan aluelämpölaitos, Biowin Karelia Oy, Kontiolahti

Hakelämpölaitos + aurinkopaneelijärjestelmä (PV)

Haastateltava: Kontio-Energia Osuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Lukkarinen. Kontio-Energia vastaa Vaskelan lämpölaitoksen lämmityksestä ja on laitoksen omistavan Biowin Karelian osakas.

Paneelijärjestelmällä tuotetaan sähköä ensisijaisesti lämpölaitoksen ja verkon omaan käyttöön. Ylijäämäsähkö voidaan syöttää sähköverkkoon invertterin välityksellä. Aurinkopaneelien asennus syyskuussa 2017.

IMG_4507
Vaskelan aluelämpölaitoksella paneelit on asennettu kattilarakennuksen katolle. Kuvan oikeassa reunassa olevan hakevaraston aukeavalle katolle paneeleita ei asennettu, koska niiden ei uskottu kestävän katon liikettä.


Hankintaprosessi

Puheenjohtaja Lukkarisen mukaan Biowin Karelia oli harkinnut aurinkopaneeli-investointia jo jonkin aikaa. Investointiprosessi nytkähti liikkeelle Karelia-AMK:n koordinoiman yritysryhmähankkeen tiedusteltua osuuskunnan kiinnostusta osallistua suunnittelemaansa yhteishankintaan. Vaihtoehtona yhteishankinnalle Biowin Karelia harkitsi myös laitteiston tilaamista toisen toimijan kautta Keski-Euroopasta, mutta päätyi tilaamaan paneelit yritysryhmähankkeen kautta. Tähän kannnusti myös hankkeen kautta saatu investointituki. Yhteishankinta toteutettiin ”avaimet käteen” -periaatteella paikalliselta toimittajalta.

Syyt investoinnin taustalla olivat sekä taloudelliset että ekologiset. Lukkarisen mukaan investoinnilla haluttiin erityisesti antaa signaalia, että lämpöyritys on vielä ”kehityksessä mukana”. Imagohyötyä ei laitteiston lyhyen käyttöajan takia ole vielä ehditty hyödyntämään yrityksen markkinoinnissa, mutta suunnitelmia asian suhteen on olemassa. Aurinkosähkön tuotanto nähdään kuitenkin vain pienenä nyanssina yrityksen maineen muodostavassa kokonaisuudessa.

Lukkarinen pitää investointia onnistuneena. Lukkarinen arvioi, että mitään virheitä investoinnissa ei tehty, eikä hankintaa tehtäisi nyt eri lailla. Jossain vaiheessa mietittiin, olisiko ylijäämäsähkö kannattavaa hyödyntää itse lämpöenergiana. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, koska hyödyn todettiin olevan vähäinen.

 

Laitteiston toiminta

Lukkarisen mukaan laitteet ovat toimineet odotetusti ja ilman vikoja tai häiriöitä. Yhden vuoden perusteella on vaikea arvioida pitkän aikavälin tuottoa, mutta toistaiseksi tavoite omasta sähköntuotannosta on täyttynyt. Vuonna 2018 talvi oli niin luminen, että ennen lumien sulamista maaliskuussa ei aurinkosähköä saatu lainkaan. Seuraava kesä puolestaan oli tuotannon kannalta loistava.

 

Huomioon otettavat asiat

Lukkarisen mukaan on oleellista mitoittaa järjestelmä oikein, sillä ulospäin myytävää sähköä ei nykyisin kannata tuottaa. Lisäksi perusselvitys ilmansuuntien ym. tuotannon lähtökohtien osalta tulee tehdä huolellisesti. Aurinkosähköntuotanto sopii hyvin hakelämmityskohteeseen, sillä hakelämpölaitoksen sähkönkulutus on tasaista.