Nevalaisen tila, Juuka

HAKELÄMPÖLAITOS + AURINKOLÄMPÖKERÄINJÄRJESTELMÄ

Haastateltava: Tilan isäntä Jarmo Nevalainen

Hakelämpölaitosta käytetään tilan rakennusten sekä käyttöveden lämmittämiseen. Aurinkolämpökeräimiä käytetään kesäisin ensisijaisena lämmönlähteenä käyttöveden lämmittämisessä. Hybridijärjestelmän varalämmönlähteenä on varaajaan asennettu sähkövastus. Järjestelmä asennettu huhtikuussa 2017.

IMG_4519
Nevalaisen tilalla lämpökeräimet on asennettu biokattilarakennuksen seinään.


Hankintaprosessi

Lämmityslaitteiston päivitys oli Nevalaisen tilalla ajankohtaista, koska vanha hakekattila oli jo noin 20 vuotta vanha. Lisäksi kattila oli epäluotettava ja häiriöherkkä huippukuorman aikaan. Uutta lämmitysratkaisua pohdittaessa keskeisin tavoite oli hankkia helppohoitoinen ja toimintavarma järjestelmä. Lisäksi haluttiin hyödyntää kesäisin tarjolla olevaa aurinkoenergiaa käyttöveden lämmittämiseen. Taustalla oli myös ajatus, että lämpökeräimiä hyödyntämällä voitaisiin säästää hakekattilaa pienen tehontarpeen aikaan. Ajatus hakekattilan säästämisestä oli tullut vanhasta hakekattilasta, joka kuumeni kesäisin liikaa ja vaati aktiivista seuraamista. Johtopäätöksenä oli hankkia uusi hakekattila, jossa varalämmönlähteenä on sähkö ja lisälämmönlähteenä aurinkokeräimet.

Isäntä Nevalainen päätyi tuote- ja hintavertailun jälkeen tilaamaan kattilatoimituksen Bio-Expert Oy:ltä. Aurinkokeräimet, varaaja ja asennus tilattiin paikallisesta putkiliikkeestä. Putkiliikkeen suosituksesta ja saksalaiseen laatuun luottaen Nevalainen päätyi valitsemaan Viessmannin tasokeräimet. Putkiliike suositteli tasokeräimiä, koska suunnitelmissa oli asentaa keräimet pystysuoraan kattilarakennuksen seinään. Paneelit asennettiin seinään lyhyen siirtomatkan ja helpon puhtaanapidon takia sekä syksyn ja kevättalven lämpösaannon maksimoimiseksi.

 

Laitteiston toiminta

Nevalainen on tyytyväinen hake-aurinkojärjestelmäkokonaisuuteen, joka on toiminut odotetusti. Hänellä ei kuitenkaan ole erikseen tiedossa lämpökeräimillä tuotetun energian määrää, joten niiden toiminnan ja kannattavuuden tarkka arviointi ei ole mahdollista. Keräimistä huolimatta hakekattilaa ei ole kesälläkään kytketty pois päältä, vaan se on asetettu käynnistymään, mikäli lämpötila varaajassa laskee alle halutun tason. Uusi hakekattila on tarpeen tullen lähtenyt hyvin päälle, eikä sähköä ole juurikaan käytetty lämmitykseen. Sähkövastus alkaa lämmittää varaajaa vasta, mikäli keräimistä ja hakekattilasta ei saada tarpeeksi lämpöä.

Nevalaisen mukaan tavoitteet käyttövarmuudesta ja helppohoitoisuudesta ovat täyttyneet. Koska keräimet hankittiin yhtä aikaa hakekattilan vaihdon kanssa, on Nevalaisen vaikea eritellä, mikä on keräinten vaikutus esimerkiksi lämmitystyöhön. Hän on silti sitä mieltä, että keräinten käyttö on vähentänyt tarvetta seurata hakelämpölaitosta. Hyvin toimivan keräinjärjestelmän takia Nevalainen on harkinnut keräinten asentamista myös kattilarakennuksen länsiseinälle. Tällöin lämpöenergiaa saattaisi kuitenkin tulla kesäisin jo liikaakin.

 

Huomioon otettavat asiat

Vastaavaa investointia harkitsevia Nevalainen kehottaa mitoittamaan pannuhuoneen niin, että asennukset on helppo toteuttaa. Nevalaisen mukaan uudisrakennuksen sijoittelu tulee suorittaa niin, että keräimet osoittavat oikeaan ilmansuuntaan. Tämän lisäksi varjostavat puut tulee poistaa. Hän myös suosittaa suuntaamaan aurinkokeräimet niin, että saanto on hyvä syksyllä ja keväällä. Näinä ajankohtina lämmitystarvetta vielä on, mutta aurinko paistaa matalalta. Mikäli keräimet sijaitsevat asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä, on Nevalaisen mukaan edullinen tietoliikenneratkaisu yhdistää keräinten ohjainyksikkö kotikäytössä olevaan langattomaan verkkoon.