Lapin aluelämpölaitos, Euran Energia Oy, Lappi (Rauma)

Hakelämpölaitos + aurinkopaneelijärjestelmä (PV)

Haastateltavat: Toimitusjohtaja Jorma Nummela, laitoshuoltovastaava Miska Niemi

Paneelijärjestelmällä tuotetaan sähköä ensisijaisesti lämpölaitoksen ja verkon omaan käyttöön. Ylijäämäsähkö voidaan syöttää sähköverkkoon invertterin välityksellä. Aurinkopaneelien asennus 2017.

IMG_4688
Euran Energian lämpölaitoksella paneelit on asennettu erillisen hakevarastorakennuksen katolle.

Hankintaprosessi

Haastateltavat kertoivat, että Euran Energialla aurinkopaneeli-investoinnin ensisijainen tavoite oli pienentää hakelämpölaitoksen ja lämpöverkon pyörittämiseen käytettävän ostosähkön määrää. Kuitenkin myös positiivisten ympäristövaikutusten kerrottiin vaikuttaneen investointia harkittaessa. Haastateltavien mukaan Euran Energia markkinoi hakelämpölaitoksiaan ekologisina ratkaisuina. Aurinkosähköratkaisua ei kuitenkaan ole erityisesti korostettu yrityksen markkinoinnissa.

Lopullisen sysäyksen investointipäätökselle antoi referenssikohdetta etsineen aurinkopaneeleiden ja -keräinten maahantuojan yhteydenotto. Tarjous pyydettiin myös toiselta laitetoimittajalta, mutta tilaus päädyttiin tekemään yhteyttä ottaneen maahantuojan kanssa. Asennuspalvelu löytyi läheltä, sillä toinen haastateltavista, Euran Energian laitoshuoltovastaavana sekä asennusyrittäjänä toimiva Miska Niemi asensi paneelit itse. Niemen mukaan asennustyö sujui hyvin ja kesti noin päivän. Erityistä Euran Energian investointiprojektissa oli se, että paneeli-investointi oli ollut suunnitteilla jo varastorakennusta suunniteltaessa. Näin ollen rakennuksen suuntaus ja katon lappeen kallistuskulma olivat toteutettu jo rakennusvaiheessa sähköntuotannon kannalta edullisiksi.

 

Laitteiston toiminta

Haastateltavat pitävät paneeli-investointia onnistuneena, sillä mitään kielteisiä yllätyksiä, kuten toimintahäiriöitä tai laitevikoja, ei ollut ilmennyt. Vaikka varsinaisia virheitä hankinnassa ei tehty, toteutettaisiin investointi haastateltavien mukaan nyt suurempana. Syynä tähän on erityisesti lämpölaitoksen kasvanut sähkönkulutus, mikä johtuu hiljattain asennetusta uudesta kiertovesipumpusta. Haastateltavien mukaan ensimmäisenä toimintavuotenaan 4,1 kW:n paneelijärjestelmä tuotti sähköenergiaa jopa 1 000 kWh yli 3 700-3 800 kWh:n odotusarvon.

 

Huomioon otettavat asiat

Hakelämpölaitoksen yhteyteen asentaminen ei haastateltavien mukaan tuo aurinkopaneeleille mitään lisävaatimuksia. Vaikka lämmöntuotantoteho vaihtelee vuodenaikojen välillä paljonkin, on lämpölaitoskokonaisuuden sähkönkulutusprofiili melko tasainen. Tästä johtuen kulutusprofiili ja paneelijärjestelmän tuotantoprofiili kohtaavat hyvin.

Laitteet asentaneen Niemen mukaan paneeli-investointia tehtäessä on tärkeää mitoittaa hankittava ratkaisu oikein. Mitoituksessa kannattaa hänen mukaansa turvautua alan asiantuntijaan. Laitteistoa ei kannata ylimitoittaa, sillä tuolloin ylijäämä joudutaan myymään alhaisella hinnalla verkkoon. Myös laitteiden laadulla on väliä, joten yleensä halvin ei ole paras valinta. Esimerkiksi paneeleiden ja inverttereiden laatusertifikaatteihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Myös paneelien asennuskulma on tärkeää huomioida. Niemen mukaan paneelit kannattaa asentaa melko loivaan kulmaan, esimerkiksi 33 asteeseen tai jopa vielä loivemmin.  Niemi painottaa, että sekä paneelien että keräinten kohdalla tulee selvittää, että kattorakenteet kestävät laitteiden painon ja mahdollisen lumikuorman. Kattomateriaalin tulee myös olla sen verran hyvässä kunnossa, että telineitä ei heti tarvitse purkaa kattoremontin takia.